Offentlig høring af forslag til Ressource- og Affalds-plan 2022-2034

13. juni 2022

Klima Affald

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget har besluttet at sende forslag til Affalds- og Ressourceplan 2022-2034 i offentlig høring.

Affaldsbeholdere

Med bred politisk opbakning blev der i juni 2020 indgået en Klimaaftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen er et led i den omfattende omstilling af det danske samfund til et mere bæredygtigt og klimaneutralt samfund. Aftalens tre overordnede visioner er:

• At affaldskurven skal knækkes, så vi får mindre affald, mindre spild og mere genbrug

• At affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030

• At 80 pct. af dansk plast skal være udsorteret fra forbrændingen i 2030

Læs forslaget til Ressource- og Affaldsplan 2022-2034 på weblager.dk                                                        Vælg Holstebro Kommune - klik på Annonceringer øverst i menuen og se under Miljø

Sådan giver du høringssvar

Bemærkninger og indsigelser skal indsendes til tm@holstebro.dk med emnefeltet "Affaldplan" senest den 5. august 2022.

 

Tilbage

visibility_off visibility
Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Mobiltelefon med uåbnet mail

X