Tidlig julegave til Holstebro Kommunes hjemmepleje

17. december 2021

��ldre

Holstebro Kommune modtager 8. mio. kr. til at afprøve faste teams i hjemme- og sygeplejen i 2022 og 2023. Det betyder større kontinuitet og tryghed for den enkelte borger.

Holstebro Kommune

Holstebro Kommunes hjemmepleje kan her i juletiden glæde sig over, at Socialstyrelsen har bevilget Holstebro Kommune 8 mio. kr. til at afprøve faste selvstyrende teams i hjemme- og sygeplejen. Her bliver det i Vinderup og et af hjemmeplejedistrikterne i Holstebro by, der kan se frem til at indgå i forsøgsordningen. De faste teams vil involvere hjemmeplejen, sygeplejen i distrikterne, visitation og trænende/rehabiliterende indsatser.

Da Social- og Sundhedsudvalget ønsker at sikre borgerne øget stabilitet og sammenhæng i plejen blev ansøgningen sendt til Socialstyrelsen. Formålet med afprøvningsfasen er derfor at få erfaringer med, hvordan faste teams kan etableres, så de skaber mest mulig tryghed og kontinuitet i plejen for de ældre, samtidig med at den økonomiske balance opretholdes. På sigt er det håbet, at ordningen med faste teams kan spredes ud til hele kommunen.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Jens Kristian Hedegaard glæder sig over bevillingen og ser frem til, at Holstebro Kommune kan være med til at udvikle nye arbejdsmåder, hvor borgere, der modtager hjemmepleje og sygepleje, vil opleve større kontinuitet og færre plejepersonaler i deres hjem.

- Vi er stolte af, at Holstebro Kommune er blevet bevilget 8 mio. kr., og at det netop er os, der er udvalgt blandt mange kommuner, der har søgt om at være med i udviklingspuljen. På længere sigt kan dette forsøg have stor betydning for den fremtidige hjemmepleje i Holstebro Kommune, siger Jens Kristian Hedegaard.

Forventningerne til faste teams i hjemme- og sygeplejen er store

Samlet set er forventningen, at faste teams i hjemme- og sygeplejen vil give bedre vilkår for at sætte den enkelte borgers ønsker og forudsætninger i centrum. Det vil ikke bare øge trygheden for den enkelte borger, men også gøre det lettere at involvere og samarbejde med pårørende og andre i borgerens netværk. Derved øges trygheden også for de pårørende.

En anden af forventningerne til faste teams er desuden, at det vil øge arbejdsglæde og trivsel blandt medarbejderne, og at dette kan være med til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Endelig er det også en forventning, at de faste teams vil medføre en større sammenhæng i plejen, hvilket forhåbentlig vil lette tid til administration samt koordinering og planlægning.

Begejstring hos de involverede hjemmeplejedistrikter

I de involverede hjemmeplejedistrikter glæder man sig både over projektmidlerne og til at komme i gang med indsatsen. Faktisk har der været rift om at være med i projektet blandt kommunens hjemmeplejedistrikter.

- Vi ser frem til at være en del af denne afprøvningsfase. Vi forventer, at det vil være til stor glæde for både borgere og medarbejdere. Derfor ville vi i Vinderup også gerne være med fra starten, da vi ser et stort potentiale i muligheden, siger Birgitte Malling, der er leder af hjemmeplejen i Vinderup.

Holstebro Kommune forventer, at de første borgere bliver involveret i projektet i maj 2022, mens de øvrige borgere i hjemmeplejedistriktet Vinderup og den involverede del af Holstebro by bliver involveret i løbet af august 2022.

Fakta

  • Holstebro Kommune har modtaget 7.989.459 kr. fra en pulje under Socialstyrelsen.
  • Pengene er givet til en 2-årig projektperiode (31.12.21 - 31.12.23), hvor faste teams afprøves i hjemmeplejen i Vinderup, og i et hjemmeplejedistrikt i Holstebro By.
  • De første måneder i projektet skal bruges på forberedelse, kompetenceudvikling og tilretning af organiseringen i de involverede hjemmeplejedistrikter, for at sikre at projektet kommer bedst muligt fra start.
  • Der udsendes informationsmateriale til borgere der tilknyttes faste teams i hjemme- og sygepleje, i løbet af foråret 2022.

Tilbage

visibility_off visibility
Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Mobiltelefon med uåbnet mail

X