Træfældning vil både hjælpe på livet i skovbunden og på klimaregnskabet

20. september 2023

Natur Klima

Byrådet i Holstebro Kommune har besluttet, at der skal fældes mange træer i de kommunale skove frem til udgangen af 2024. Skovningsmaskinerne er gået i gang i Skovlund Plantage, og snart rykker de til Østerlund Plantage.

Skovningsmaskinen er her i gang med udtyndingen, som vil give lys og luft til skovbunden. Snart vokser mange forskellige løv- og nåletræer op helt af sig selv.

Skovningsmaskinerne vil larme og forstyrre mere end normalt i Holstebro Kommunes skove i den kommende tid. Ja, faktisk er de allerede godt i gang i Skovlund Plantage, derefter gælder det Østerlund Plantage, og fra omkring 1. oktober kommer turen til Ejsing Plantage.

Byrådet har nemlig besluttet, at der her – og i andre af kommunens skove – skal fældes flere træer, end det normalt er tilfældet. Træfældningen vil ske resten af året og frem til udgangen af 2024. Med kommunens fokus på natur og biodiversitet in mente kan det umiddelbart virke ulogisk at fælde en masse træer, men det er der faktisk flere gode grunde til.

Kommunen har en politik om at satse på naturnær skovdrift og selvforyngelse – altså at der selv vokser nye træer frem – de steder, hvor det er muligt. For at det kan ske, skal der lys og næring til skovbunden, og det kræver jævnlig udtynding af skovene. På den måde kan træfældning være med til at sikre mere diversitet, fremtidige trægenerationer og mere klimarobuste skove med nye træer, som kan oplagre CO2.

Høst af opsparet træ

Forventningen er, at der ekstraordinært vil blive fældet ca. 20.000 m3 træ – måske lidt mindre. Det skal holdes op imod, at der er en årlig tilvækst i de kommunale skove på ca. 6.600 m3 træ, og at tilvæksten i mange år har været betydeligt højere end den mængde træ, der er blevet fældet. Der bliver altså høstet noget af det træ, der er blevet sparet op de seneste år.

En stor del af de fældede træer vil blive til tømmer, som vil blive afsat til savværker og senere indgå i f.eks. nybyggeri, så den opsparede CO2 bindes i mange år fremover. Der vil også blive noget flis til lokale fjernvarmeværker.

Holstebro Kommune er i øvrigt ved lov forpligtet til at opretholde det skovdyrkningsmæssige potentiale i skovene og foretage nogle tiltag i forhold til naturen og biodiversiteten. Det er i tråd med kommunens Strategi for Natur og Biodiversitet.

Samlet set er der udsigt til en indtægt på omkring 6,5 millioner kroner til kommunekassen. Alternativet til træfældningen havde været at sælge skov for et tilsvarende beløb.

Holstebro Kommunes skove er PEFC-certificerede, hvilket bl.a. betyder, at skovene skal drives bæredygtigt i forhold til at bevare og forøge skovressourcen, skovenes sundhed og vitalitet, skovenes produktion, skovenes biodiversitet, skovenes beskyttelsesfunktion og skovenes andre socio-økonomiske funktioner.

Alt træ, der kommer fra kommunens skove, er derfor bæredygtigt produceret. Læs mere om PEFC her: www.pefc.dk

Pas på maskinerne

I forbindelse med arbejdet i skovene vil der blive kørt med store maskiner. Det vil give nogle udfordringer med bl.a. mudrede stier og veje flere steder, selv om det bliver forsøgt undgået ved tilrettelæggelsen af arbejdet.

Holstebro Kommune beklager eventuelle gener i forbindelse med arbejdet og opfordrer til at holde en sikkerhedsafstand på mindst 50 meter til maskinerne. Der vil blive skiltet i skovene, mens arbejdet står på. 

Tilbage

visibility_off visibility
Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Mobiltelefon med uåbnet mail

X