• Print
  • Forstør tekst

Investerer i dansk på jobbet

19. december 2019

Det kan være svært for udenlandske medarbejdere at begå sig på en dansk arbejdsplads, hvis de ikke kan sproget. Derfor er flere og flere arbejdsgivere begyndt at investere i danskundervisning til deres medarbejdere.

Foto: Driftsleder hos Danaqua, Niels Wittus, og medarbejder Florin-Ilie Chiriac fra Rumænien

Én af de virksomheder, der har valgt at betale for deres medarbejders danskuddannelse er Danaqua (en del af Danforel), som har et dambrug i Råsted vest for Holstebro. Driftsleder Niels Wittus forklarer, at det er vigtigt for medarbejderne at kunne kommunikere med hinanden.

 
- Vi arbejder i mindre grupper, hvor der går tre-fire personer sammen. Det er vigtigt, at de forstår hinanden. Både på et fagligt plan, så de ved, hvad de skal og ikke misforstår hinanden. Men i høj grad også i forhold til det sociale, så de kan grine sammen, fortæller Niels. 

En medarbejder med den rette indstilling 

Det er primært medarbejdere med dansk baggrund, der er ansat i dambruget, men der er også medarbejdere med østeuropæisk baggrund og en enkelt medarbejder fra Syrien.


- For os er det vigtigt, at det er en god medarbejder med den rette indstilling til jobbet og den rette personlighed. Så betyder det ikke noget, hvilken baggrund personen har, fortæller Niels. 

Florin-Ilie Chiriac er 28 år og fra Rumænien, men nu bosat i Vemb. Han har været i Danmark siden 2011, hvor han fik arbejde på en grisefarm. Dengang startede han på aftenkurser på Sprogcentret, men sprang fra igen.


- Jeg var meget træt efter arbejde og sad nærmest og sov på skolen. Desuden var det ikke så vigtigt, at jeg kunne dansk på grisefarmen, fortæller Florin. 


En ven han mødte i landbruget anbefalede ham til dambruget, da de på et tidspunkt manglede folk, og han blev herefter ansat hos Danaqua. Florin taler fint engelsk, men på dambruget vil de danske medarbejdere helst tale dansk.


- Det er fint for mig. Så er det også nemmere at grine af deres vittigheder, når jeg forstår dem, fortæller Florin og fortsætter:


- Jeg vil også gerne blive bedre til dansk, da jeg er blevet glad for at være i Danmark. Jeg går igen på aftenkurser på Sprogcentret, og denne gang går det meget bedre end sidst.

Om danskuddannelsen

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge. Flygtninge og familiesammenførte er forpligtede til at deltage i undervisningen, mens udenlandske arbejdstagere modtager det som et introduktionsforløb og er ikke forpligtede til at tage imod tilbuddet. For udenlandske arbejdstagere er der deltagerbetaling på 2.000 kr. per modul samt et depositum på 1.250 kr. som betales tilbage. 


I forbindelse med finansloven blev det dog vedtaget, at deltagerbetalingen afskaffes, mens depositummet forhøjes til 2.000 kr. pr. 1/7 2020. Ændringerne skal bidrage til, at flere gennemfører danskundervisningen, hvilket kan medvirke til at fastholde udenlandsk arbejdskraft i Danmark og styrke deres deltagelse i samfundet. 

Danskkundskaber bringer dig tættere på arbejdsmarkedet

Lars Stampe som er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Holstebro Kommune er ikke i tvivl om, at du kommer tættere på arbejdsmarkedet, hvis du kan begå dig på dansk:


- Først og fremmest er jeg glad for, at deltagerbetalingen på danskuddannelsen bortfalder, så flere forhåbentlig vil gennemføre en danskuddannelse. Dernæst har jeg stor respekt for de virksomheder, der tager det ansvar og betaler for, at deres medarbejdere bliver bedre til dansk. Og sidst men ikke mindst skal de udlændinge, der fravælger danskuddannelsen, tænke sig godt om, for de vil kunne risikere at komme til at stå langt fra arbejdsmarkedet. 

Dansk som en del af oplæringen

Alle nye medarbejdere skal hos Danaqua igennem en længere oplæringsperiode, og hos virksomheden er danskundervisningen en naturlig del af den oplæring.

 
- Det tager tid og koster penge, at oplære nye medarbejdere, men vi ser det, som en investering. Sprogskolen er en del af den investering, da medarbejderne er vigtige for, at vi som virksomhed lykkes, fortæller Niels. 


- At arbejde ved et dambrug kræver, at man som medarbejder kan tænke selv, og handle på det man ser, og det kræver oplæring og erfaring, forklarer Niels.

Florin forstår godt hvad Niels mener og supplerer:

- Det er ikke det samme som at arbejde på en grisefarm. Det kræver mere træning at se, om fiskene har det godt eller dårligt i vandet. 


Ofte er der særlige faglige udtryk i en virksomhed, som kan være svære at forstå. Det kan være ord, man ikke umiddelbart lærer på danskundervisningen på Sprogskolen. Florin fortæller: 


- I mit tidligere job anede jeg ikke, hvad en vinkelsliber var, men da jeg så den, og hvad den kunne bruges til, så lærte jeg ordet. Da jeg så en dag skulle bruge en vinkelsliber her på dambruget, så kendte jeg ordet. 

Humor er en vigtig del af arbejdet

Det er ikke nok at se, om fiskene har det godt eller dårligt, man skal også kunne arbejde i et team, og det kræver nogle sociale kompetencer. 


- Dansk bliver derfor ikke kun betragtet som en del af den faglige oplæring, men også som en del af den sociale integration på arbejdspladsen, forklarer Niels og fortsætter:


- Det er rigtig vigtigt, at medarbejderne trives, og her er humoren bare et vigtigt redskab -  vi skal kunne have det sjovt sammen.


Florins danskkundskaber bliver nogle gange genstand for morskaben, men det har han ikke noget imod.


- Jeg oplever, at vi her griner med hinanden og ikke af hinanden, forklarer Florin. 

Virksomhedsdansk

For at imødekomme fagsproget i de enkelte virksomheder tilbyder Sprogcentret Holstebro som noget særligt virksomhedsdansk. Det er et sprogforløb, der retter sig mod den enkelte virksomhed og den enkelte medarbejders aktuelle behov.

For at høre mere om tilbuddet kan Sprogcentret Holstebro kontaktes på tlf. 96113900.

Tilbage

keyboard_arrow_up