• Print
  • Forstør tekst

Min Sag – digital mulighed for at se din sag fra Jobcentret

2. oktober 2019

Holstebro Kommune tilbyder dig nu en ny selvbetjeningsløsning, hvis du er tilknyttet Arbejdsmarkedsafdelingen. Min Sag giver dig mulighed for at se dine egne sager og dokumenter i kommunens sagsbehandling via borger.dk.

En digital indsigt i din sag de seneste 5 år

Alle borgere har i dag ret til aktindsigt - en aktindsigt som skal leveres inden 7 arbejdsdage. Arbejdsmarkedsafdelingen i Holstebro Kommune kan nu levere denne aktindsigt digitalt efter et møde på fx Jobcentret, Job & Kompetencecenter Vest, Ungeenheden eller Sprogcentret. Det betyder, at du efter et møde i Arbejdsmarkedsafdelingen kan gå hjem og følge med i de nyeste oplysninger i din sag. 

Projektleder Alexander Didriksen fortæller:

- Det er motiverende at kunne tage del i egen sag. Med Min Sag vil vi forsøge at plante et frø, så borgerne over tid endda kan skrive ind i deres egen sag. Visionen er, på sigt, at gøre borgerne til deres egne sagsbehandlere.

Med Min Sag bliver der mere tid til dig og mindre tid til bureaukrati, fordi administrative byrder automatiseres. Systemet kan give dig et indblik i din arbejdsmarkedssag inden for de seneste 5 år, og det kan bestilles hjemme fra sofaen direkte til eBoks. 

Holstebro Kommune er frontløber på den digitale løsning

Flere kommuner i landet er enten på trapperne med eller tilbyder en lignende løsning, hvor borgeren kan få et overordnet udklip af status på sin sagsbehandling. Arbejdsmarkedsafdelingen i Holstebro ønsker at tage det et skridt videre med den fulde aktindsigt. 

Arbejdsmarkedschef Søren Landkildehus fortæller: 

- Mit håb for fremtiden er, at endnu flere borgere end i dag vil bestille deres aktindsigt hjemmefra, og at det kan bidrage med mere gennemsigtighed for borgeren ind i kommunen. 

En af de mange grunde til, at Søren Landkildehus ønsker denne nemmere, digitale sagsbehandling, er for at skabe større tillid mellem kommunen som institution og den enkelte borger. Han fortsætter: 

- Jeg ser frem til, at borgere og medarbejdere kommer til at skabe endnu bedre løsninger sammen, og at vi kan møde borgerne i øjenhøjde, der hvor de er lige nu i deres liv. 

For mere information om Min Sag på holstebro.dk/minsag.

Gå til Min Sag: aktindsigt.holstebro.dk

Kontakt for yderligere information

Arbejdsmarkedschef Søren Landkildehus, tlf. 9611 3801
Projektleder Alexander Didriksen, tlf. 96113814

Tilbage

keyboard_arrow_up