• Print
  • Forstør tekst

Elever i Holstebros folkeskoler har lavt fravær

6. marts 2020

Højere karakterer i Holstebro Kommune end på landsplan er en følge af, at eleverne faktisk kommer i skole og får god faglig undervisning, vurderer Børne- og Familieudvalget.

Foto af elever på Nørre Boulevard Skolen i Holstebro

År efter år er situationen den samme: Fraværet på Holstebro Kommunes folkeskoler ligger betydeligt under landsgennemsnittet. Det gælder for alle tre slags fravær - både grundet sygdom, fravær med tilladelse og ulovligt fravær. Tallene fremgår af en ny kvalitetsrapport for folkeskolen i Holstebro Kommune.

Børne- og Familieudvalget glæder sig over dette og de øvrige positive resultater og fremhæver medarbejdernes indsats i skolernes hverdag.

Når eleverne i højere grad er til stede, så får de mere undervisning. Det kan være en af grundene til, at eleverne på Holstebro Kommunes folkeskoler generelt får højere karakterer end landsgennemsnittet. Det mener Børne- og Familieudvalget i Holstebro, der på et møde grundigt har gennemgået kvalitetsrapporten.

- Vi glæder os over, at forældrene og deres børn bakker skolen op på den mest grundlæggende måde, nemlig ved at komme i skole i så stort omfang og holde fraværet nede på et minimum. Sammen med faglig god undervisning er det medvirkende til de gode karakterresultater, siger Torben Gudiksen, der er formand for Børne- og Familieudvalget.

Højt fællesskab

Det ulovlige fravær i Holstebro Kommunes folkeskoler er på omkring 0,5 % og dermed halvt så stort som landsgennemsnittet. Både sygefraværet og fravær med tilladelse ligger omkring 0,5 % lavere.

Det viser, at eleverne har lyst til at komme i skole. Børne- og Familieudvalget mener, det hænger sammen med, at skolerne gør en stor indsats for trivslen og for at modvirke for eksempel mobning.

- Alle skoler benytter strukturerede pædagogiske metoder til at skabe udvikling. De har sat det i system, at alle elever skal opleve sig som en værdifuld del af fællesskabet. Det giver resultat, viser kvalitetsrapporten, siger Torben Gudiksen.

Ekstra millioner til folkeskolen

Kvalitetsrapporten ser også på, hvordan skolerne løfter eleverne i forhold til forældrenes uddannelse og baggrund. Tallene viser, at eleverne får højere karakter uanset deres opvækst.

Holstebro Byråd har på budgettet for i år afsat ekstra 8,2 millioner til den almene folkeskole. Det skal give et yderligere løft.

- Dermed har vi mulighed for at sætte ind på særlige områder, hvor kvalitetsrapporten viser, at vi har mulighed for at gøre det endnu bedre. For at sætte ekstra fokus på kvaliteten overvejer vi at indføre kvalitetssamtaler, hvor skolechefen taler med hver enkelt skoleleder for at følge op på deres resultater, fortæller Torben Gudiksen.

Link til Folkeskolens kvalitetsrapport - Holstebro Kommune

Tilbage

keyboard_arrow_up