• Print
  • Forstør tekst

Fællesskabet får et løft gennem folkeskolen

29. juni 2020

Nu kommer de første 3 mio. kr. til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne skal fortrinsvist gå til fastansættelse af lærere.

Foto: Holstebro Kommune

På finansloven for 2020 er der afsat ekstra penge til landets folkeskoler de næste fire år. Det betyder at Holstebro Kommune får tildelt 2.966.000 kr. i år til at ansætte flere lærere til almenområdet og til at styrke kommunens målsætning om, at børn og unge skal opleve sig som en værdifuld del af ét eller flere fællesskaber.

Det besluttede Børne- og Familieudvalget på det seneste møde.

Lærere understøtter udviklende fællesskaber

- Børn og unge er forskellige, og alle har brug for at være del af et fællesskab, der netop anerkender og imødekommer forskelligheder. Og alle børn og unge skal opleve, at de har noget at bidrage med i fællesskabet. Det mål kan den ekstra investering være med til at fremme, siger formand for Børne- og Familieudvalget, Torben Gudiksen.

Da den ekstra bevilling til folkeskolen stiger hvert år, bliver der på sigt tale om et generelt løft af folkeskolen.

Det politiske ønske er, at midlerne fortrinsvis anvendes til at fastansætte lærere. Det vil sige til løn og afledte omkostninger forbundet med rekruttering, it og andre udgifter i forbindelse med nye ansættelser. Derudover skal pengene også dække en påkrævet revision af regnskabet for kommunens anvendelse af midlerne.

Det tildelte beløb i 2020 fordeles til skolerne efter elevtal pr. 1. august. Midlerne går til almenområdet, hvor intentionen er, at de skal bidrage til at skabe udviklende fællesskaber.

- Skolelederne har travlt, da det er tæt på sommerferie, men de skal nok løse opgaven. På nogle skoler ansætter man ekstra lærerkræfter, andre sætter lærere op i tid og andre skoler deler en lærer, der skal understøtte de lokale opgaver på skift, siger skole- og rådgivningschef Peter Fogde Mikkelsen.

Tilbage

keyboard_arrow_up