• Print
  • Forstør tekst

Samarbejdsaftale om arbejdstid er på plads

18. marts 2021

Vestjysk Lærerforening og Holstebro Kommune har indgået en lokal aftale om sammenhængen mellem arbejdstid og -opgaver for kommunens 600 lærere og børnehaveklasseledere.

Foto: Torben Voss (tv) og Peter Fogde Mikkelsen med den nye samarbejdsaftale

Aftalen kommer efter Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) i august indgik "Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne", og det gav anledning til, at man også drøftede arbejdstiden lokalt.

Derfor har formand for Vestjysk Lærerforening, Torben Voss, og skole- og rådgivningschef Peter Fogde Mikkelsen været rundt på de fleste folkeskoler til såkaldte lyttemøder for at samle information og få et fælles billede af, hvordan hverdagen fungerer for de ansatte.

Den lokale aftale er nu forhandlet på plads og fungerer som et slags tillæg, der supplerer eller afviger den nationale aftale mellem KL og LC. Skolelederforeningen har også bidraget i drøftelserne, men er formelt ikke en aftalepart.

Er også en aftale om samarbejde og dialog

Selvom det hedder en arbejdstidsaftale, handler det ikke kun om tid og timer, men også om samarbejde og dialog. Samarbejdet mellem lærerne, ledelsen og forvaltningen samt Vestjysk Lærerforening har stor betydning for, at medarbejderne lykkes med kerneopgaven, trives og udvikler sig.

På samme måde har dialogen mellem lærere og ledelse på den enkelte skole også en afgørende effekt, mener Peter Fogde Mikkelsen:

- Aftalen er et stærkt samarbejdsgrundlag, der sætter fokus på den lokale inddragelse og dialog. Det glæder mig, at vi sammen sætter retning på rammerne og betydningen af undervisningen og arbejdet med elevernes trivsel.

Torben Voss lægger vægt på, at:

- Det er godt, at der nu for lærerne bliver en bedre sammenhæng mellem de mangeartede opgaver, som lærerne løser i dagligdagen, og tiden til at løse disse. Lærerne skal inddrages i de lokale prioriteringer og tiltag på de enkelte skoler, således at forudsætningerne for en endnu bedre undervisning styrkes.

500 timer til individuel og fælles forberedelse

Fællesskabet er afgørende for, at skolen fungerer og understøtter lærerne i at lykkes med undervisningsopgaven og understøttelsen af elevernes trivsel. Et af elementerne i den lokale aftale er derfor en fast tidsramme for individuel og fælles forberedelse samt fagprofessionel udvikling. Til det afsættes 500 timer pr. fuldtidslærer til de opgaver, som relaterer sig til undervisningen og arbejdet med elevernes trivsel.

Alle anerkender klasselærerens rolle og betydning for eleverne og klassens trivsel. Derfor tildeles 50 timer pr. stamklasse til klasselæreropgaven, som kan deles på flere personer.

Et decentralt råderum med lokal inddragelse giver de bedste resultater

Skolernes vilkår og opgavernes karakter er ofte forskellige og afhænger af skolens størrelse, beliggenhed og fysiske indretning, elevgruppens sammensætning og behov, samt personalegruppernes erfaring og kompetencer.

På skolerne er der derfor forskellige kulturer og måder at organisere sig på. Aftalen lægger vægt på inddragelsen, det lokale råderum samt dialogen lokalt på den enkelte skole.

Kan forlænges eller justeres

Den lokale aftale er gældende for skoleåret 2021-22. Der afholdes et dialogmøde til september med skoleledere og tillidsrepræsentanter for at få mere viden om, hvordan det går. I november 2021 drøftes så mulighederne for en eventuel forlængelse eller justering mellem parterne.

Tilbage

keyboard_arrow_up