Trekanten er ikke længere et udsat område

2. december 2019

Flere i arbejde, større indkomster og mindre kriminalitet. Det er årsagerne til, at boligområdet Trekanten i Holstebro er slettet af Bolig- og Transportministeriets liste over udsatte boligområder.

Gehl Architects illustration af Gehl Architects illustration af "Den Grønne Rute" i Trekanten.

Den gode udvikling i Trekanten er resultatet af en lang proces, som begyndte i 2013 og stadig er i gang. En proces, som er foregået i et positivt og frugtbart samarbejde mellem boligselskaberne, Politiet og kommunen.

- Det her er en meget glædelig udvikling. Det er mange års godt samarbejde og intensiv indsats, der nu bærer frugt. Vores fælles strategiske satsning på at forbedre boligerne og forholdene i området er lykkedes, siger borgmester H. C. Østerby.

Han peger bl.a. på, at 149 boliger er fjernet, hvor tre-etagers bygninger er ændret til attraktive rækkehuse i et plan. Det har ført til et større spredning i sammensætningen af beboere.

Grønt område - grønne huse

Desuden har kommunen solgt et grønt område i Trekanten til boligselskaberne. De er nu i gang med at opføre 40 lavenergihuse i et plan. Disse boliger er der allerede efterspørgsel på.

I 2015 lød startskuddet til at udarbejde en strukturplan for boligområdet. I kraft af strukturplanens anbefalinger, har Landsbyggefonden bevilget 74 mio. kr. til at udføre planen. Dermed bliver Trekanten, som hidtil har været en lukket enklave, åbnet og forbundet med resten af byen.

Det sker bl.a. med "Den Grønne Rute", som indbyder til ophold, cykling, gåture, motion, leg og tryghed. Og med et rekreativt stiforløb, forbindelsesveje, forhaver, en grøn plads og nye indgange til områdets skjulte arealer.

Social indsats

Den boligsociale helhedsplan i området bidrager også i høj grad til den positive udvikling. Indsatsen går ud på at sætte gang i aktiviteter, forbedre beboernes sundhed og hjælpe flere i gang med uddannelse og arbejde.

Mange af aktiviteterne er knyttet til Trivselshuset, hvor også Bydelsmødrene holder til. Bydelsmødrene hjælper og rådgiver andre beboere i stort og småt og er med til at skaffe frivillige. Desuden fungerer de som en slags ambassadører for området og rollemodeller for mange af beboerne.

-    Der skal lyde en stor tak til vores partnere. Uden boligselskaberne og Politiet var vi ikke nået så langt så hurtigt. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet og processen med at gøre Trekanten til et endnu mere attraktivt boligområde, siger Susanne Ebdrup, direktør for Børn og Unge og medlem af bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan.

Boligselskaberne i området er NordVestBO, Lejerbo og Boligselskabet Holstebro.

Tilbage

keyboard_arrow_up