• Print
  • Forstør tekst

Resultat af Rambøll undersøgelse

14. september 2021

Erhvervsservice har iværksat og gennemført en undersøgelse, for at få virksomhedernes bud på god erhvervsservice. Erhvervsservice er allerede i gang med at omsætte undersøgelsens resultater.

Nupark

Den 7. september blev der afholdt et arrangement i Nupark, for de virksomheder der havde udfyldt det elektroniske spørgeskema som Erhvervsservice havde sendt ud i juni måned.

28 deltog i arrangementet, og efter at Pernille Remming, leder af Erhvervsservice havde fremlagt resultatet af undersøgelsen, var det tid til dialog.

Flere i salen viste stor interesse for udmøntningen af Rambøll resultatet, og hvilke konkrete tiltag som Erhvervsservice vil stå for fremadrettet.

Erhvervsservice der er en ny strategisk satsning har iværksat og gennemført undersøgelsen, for at få virksomhedernes bud på god erhvervsservice. Derfor er vi i Erhvervsservice allerede i gang med at omsætte undersøgelsens resultat.

I Erhvervsservice leverer vi generel service, dvs. vi servicerer og faciliterer henvendelser og spørgsmål der retter sig mod alle kommunens områder.

Vi har allerede modtaget mange henvendelser på vores hjemmeside og telefonisk. Det er henvendelser som handler om alt fra byggesager, kompetenceudviklingskurser, social ansvarlighed, skiltning og belysning og meget mere. Derfor arbejder vi tæt sammen med kommunens øvrige områder om at servicere henvendelserne, ikke mindst Teknik og Miljø.

Erhvervsservice er altså allerede i gang med at få en vigtig rolle ift. at gribe henvendelser af forskellig art, og at sørge for at koordinere og servicere generelle henvendelser fra virksomhederne.

Derudover vil Erhvervsservice udmønte de forventninger i Rambøll undersøgelsen der handler om at være proaktiv og opsøgende ift. at etablere samarbejder og partnerskaber mellem virksomheder, kommune og uddannelsesinstitutioner, ligesom vi vil; afholde informations- og dialogmøder, udarbejde nyhedsbreve (fra 1. december), samarbejde med Erhvervsforum Holstebro og Erhvervshus Midt, samt tage på virksomhedsbesøg.

I Erhvervsservice vil vi jævnligt tage pulsen på erhvervslivet. Det kan ske gennem interviews med virksomhederne i Holstebro kommune, eller at vi sætter os ind i relevante dagsordener for at målrette vores service bedst muligt. Derfor har vi et stort fokus på at justere vores service så den matcher behovet i erhvervslivet.

Efter henvendelser fra kolleger, virksomheder, forskellige organisationer om at få indsigt i Rambøll undersøgelsen, vil vi snarest arbejde på at indbyde til webinarer om undersøgelsen eller at udgive undersøgelsen i f.eks. pixie-format.

Tilbage

keyboard_arrow_up