• Print
  • Forstør tekst

Undersøger oplevelsen af kommunens erhvervsservice

9. juni 2021

I juni måned bliver udvalgte virksomheder kontaktet af Rambøll, som på vegne af Holstebro Kommune og Erhvervsforum Holstebro gennemfører en undersøgelse af kommunens serviceniveau.

Foro: Pernille Remming er leder af Erhvervservice Holstebro - en afdeling der vil bidrage til at fastholde, vækste og tiltrække både virksomheder og kompetencer i Holstebro Kommune.

Formålet med undersøgelsen er – gennem et 360 graders eftersyn - at styrke kommunens ydelser og service til erhvervslivet.

Erhvervslivet bliver inviteret til en præsentation af undersøgelsens resultatet efter sommer og får her lejlighed til at diskutere muligheder og udfordringer.

Hvad er god erhvervsservice?

Forud for undersøgelsen har Holstebro Kommune, med lederen af Erhvervsservice Holstebro, Pernille Remming i spidsen, indledt en dialog med virksomhederne om, hvad god erhvervsservice er? Der er foretaget interview med 10 virksomheder for at kvalificere Rambølls undersøgelsesdesign og spørgsmål.

Det har givet nogle spændende udsagn og input til spørgeundersøgelsen, som bliver et vigtigt instrument, når Pernille Remming og resten af teamet i Erhvervsservice Holstebro til efteråret sætter ekstra fokus på erhvervslivets muligheder.

God erhvervsservice handler om dialog, facilitering og servicering af virksomhederne på en måde, hvor virksomhederne oplever, at de bliver lyttet til. Derfor er Holstebro Kommune optaget af at gå i dialog med virksomhederne og skabe en erhvervsservice, der afspejler den dialog. 

Helt konkret betyder det, at den erhvervsservice, Holstebro Kommune vil tilbyde, er ydelser som virksomhederne kan koble sig på efter relevans og behov. Der kommer fx et årshjul med forskellige arrangementer, som tilbyder virksomhederne inspiration, indsigt og nye samarbejdsmuligheder. 

Erhvervsservice Holstebro er en ny enhed, der er etableret som et led i en strategisk realisering af Holstebro Kommunes Vækst- og Udviklingspolitik. Kort fortalt vil afdelingen bidrage til at fastholde, vækste og tiltrække både virksomheder og kompetencer i Holstebro Kommune.

 

Tilbage

keyboard_arrow_up