Advarselslamperne blinker: Opbremsning i forbruget fra i dag

9. oktober 2019

Holstebro Kommune har stigende driftsudgifter og er i fare for at overskride servicerammen. Derfor indfører kommunen fra 9. oktober 2019 begrænsninger på ansættelser og indkøb.

Foto: Holstebro Rådhus Foto: Holstebro Rådhus

Den seneste budgetopfølgning viser fortsat stigende driftsudgifter på serviceområderne, og Holstebro Kommune er nu i fare for at overskride servicerammen betydeligt.


Hvis kommunerne samlet overskrider servicerammen, vil Holstebro Kommune blive straffet økonomisk til næste år, ved at staten nedsætter kommunens tilskud svarende til overskridelsen.

Derfor indfører kommunen fra i dag og resten af 2019 en række tiltag for at begrænse forbruget, nedsætte risikoen for overskridelse af servicerammen og undgå den afledte straf:

  • Kun ved absolut nødvendighed vil der ske genbesættelse af ledige stillinger eller oprettelse af nye stillinger. 
  • Alle eventuelle nødvendige stillingsopslag skal godkendes af nærmeste chef. Det er en stramning i forhold til tidligere, hvor det var nærmeste leder, der skulle godkende.
  • For cheferne gælder det, at de skal afrapportere til deres direktør, der efterfølgende afrapporterer til den samlede direktion og kommunaldirektøren i resten af 2019.
  • Alle indkøb skal som udgangspunkt udskydes til 2020, hvis det er muligt.

Tilbage

keyboard_arrow_up