• Print
  • Forstør tekst

Bedste bud på byudvikling i Holstebro

8. oktober 2019

Med kåringen af arkitektforslaget fra Team Vandkunsten er Holstebro Kommune godt på vej til at omsætte ideer og principper til en udviklingsplan for sygehusgrunden og Holstebro midtby. Du kan se alle konkurrenceforslag i Rådhushallen frem til 25. oktober.

Illustration fra Team Vandkunsten med et visuelt bud på Enghaven i Holstebro

Vinderforslaget til udvikling af midtbyen er for Holstebro Kommune et sammenhængende visionært idékatalog, der angiver retningen for byudviklingen. Team Vandkunsten, som vandt arkitektkonkurrencen, har skabt et fantastisk inspirerende udgangspunkt for både kommune, Holstebro Udvikling P/S og investorer, siger borgmester H.C. Østerby.

- Vi står nu med et bud på, hvordan Holstebro bliver en stærkere by for hele kommunen. Nogle af forslagene skal kommunen sikkert indarbejde i kommuneplanen, og noget vil vi drøfte for måske at justere planlagte projekter. Men langt det meste har en lidt længere tidshorisont og helt andre aktører end kommunen. Vi kan snart tilbyde en plan med sammenhæng og en klar retning for udviklingen, der kan tiltrække flere private aktører, investorer og kunder, men som også skaber fremdrift og mere liv for byens borgere, siger H.C. Østerby.

Se hele Team Vandkunstens vinderforslag

Grøn og tæt, sammenhæng og handel

Vinderforslaget, der har rødder i 1000 ideer fra borgere og erhvervsliv, er fyldt med forslag til, hvordan fremtidens byudvikling kan binde Holstebro bedre sammen, hvordan byen bliver mere grøn, hvordan detailhandlen styrkes og hvordan der bliver plads til flere boliger i centrum.

- Der er stadig brug for input i processen, men de fire nedslag - grøn og tæt, sammenhæng og handel - er med til at give det videre arbejde pejlemærker og principper for planlægningen. Det er selvfølgelig langt fra alle 1000 ideer, som er inden for rammen af arkitektkonkurrencen - og derfor er der stadig mange gode ideer og 'ubesvarede' spørgsmål fra borgere og byens aktører. Nogle af dem kan vi bedre svare på nu, andre dribler Teknik og Miljø videre med, siger H.C. Østerby.

Om et par uger mødes Holstebro Kommune, Holstebro Udvikling P/S og Team Vandkunsten for at omsætte vinderforslaget - og det bedste fra de to andre arkitektforslag - til den kommende udviklingsplan.

Holstebro Udvikling P/S regner med at præsentere udviklingsplanen for byrådet i starten af 2020.

Skal tiltrække investorer

Man skal ikke forvente at se nye veje og nye bygninger skyde op på sygehusgrunden til næste forår. Men når hospitalet engang flytter ud af byen, skal kommunen være klar med rammerne til det første konkrete projekt.

- Jeg tror det er vigtigt, at slå fast, at det ikke er den kommunale økonomi alene, der skal drive udviklingen, men i høj grad også offentlige-private partnerskaber. Vores erhvervsliv og handelsliv er jo gode eksempel på, at det i høj grad det private initiativ, der investerer og skaber udvikling. Så spørgsmålet er nærmere, hvem der har lyst til at tjene penge på byens større tiltrækningskraft? Det gør de, der kan se fordele, synergieffekt og afkast i udviklingsplanen, siger H.C. Østerby.

Arkitektkonkurrencens tre deltagerteams udstiller deres forslag i Rådhushallen fra den 9. oktober og 14 dage frem. Selv om ikke alle kan genfinde deres gode ideer i arkitekttegningerne, tror borgmesteren på, at den store borgerinvolvering på sigt giver større ejerskab til det, der sker i byen.

- Processen med inddragelse af byens borgere, interesseorganisationer og erhvervsliv har været så interessant, at fonde og forskere nu kigger nærmere på, hvad det er vi gør rigtigt her i Holstebro. Borgerinddragelse er vejen frem og det skal vi fortsætte med, slutter H.C. Østerby.

Tilbage

keyboard_arrow_up