• Print
  • Forstør tekst

Byudvikling for 74 mio. kr. vil skabe nye forbindelser i Holstebro

30. august 2019

Landsbyggefonden har bevilget 74.054.000 kr. til såkaldte infrastrukturændringer i boligområdet Trekanten i Holstebro. Projektet hedder "Den Grønne Rute", og formålet er at åbne bydelen op med et rekreativt stiforløb, forbindelsesveje og nye indgange til områdets skjulte arealer.

Billedtekst: Illustration af den nye identitet langs ”Den Grønne Rute” i Trekanten med nye bænke, beplantning, belægning og belysning.

Trekanten er i dag tydelig afgrænset med en ring af bred asfalt, høje bygninger og buskadser. Med 2.000 boliger bor der flere mennesker her end i kommunens næststørste by. Men Holstebros øvrige borgere kommer sjældent gennem området - med mindre de har et specifikt ærinde.

Det skal der nu laves om på, så Trekanten i højere grad opleves som et sted, der indbyder til ophold, cykling, gåture, motion, leg og tryghed. Og mindre som en 'by i byen' eller en ø, man kører udenom og sjældent besøger.

En bevilling fra Landsbyggefonden på over 74 mio. kr. til markante ændringer i infrastrukturen er nu på vej til Trekanten. Bevillingen til "Den Grønne Rute - et inviterende og trygt boligområde" er netop godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der lægger vægt på projektets samspil med Holstebros bystrategiske udviklingsplan, kommunale investeringer og boligsociale indsatser.

Områdets boliger er løbende renoveret siden 2005 samtidigt med en målrettet boligsocial indsats, og levestandarten er steget. Men udearealerne er ikke i samme grad fulgt med den sociale og økonomiske udvikling.

Nu er der i skitseprojektet udsigt til nye ankomstpladser, nye nyttehaver, picnicområder, ny beplantning og åbne forhaver i forbindelse med stien. Der kommer ny belysning, belægning, farver og andre elementer, der skaber tryghed og overblik - også på Skolestien, der krydser det gennemgående grønne strøg.

Beboerne og områdets andre aktører bliver inddraget i processen, så projektets skitser og konkrete elementer er ikke endelige.

'Missing link' mellem bydele

Trekanten er - ligesom mange andre af den type boligområder - planlagt, tegnet og bygget i 60'erne i udkanten og uafhængigt af den øvrige by. Siden er byen vokset rundt om området med Døesvej og Thorsvej som afgrænsning.

Holstebro Kommune og de tre boligselskaber Lejerbo, NordVestBO og Boligselskabet Holstebro står bag projektet med hjælp fra det internationalt anerkendte arkitektfirma Gehl Architects.

- Vi har gode planer for udviklingen i Trekanten, og vi har gode planer for udvikling i midtbyen. Men vi har manglet de rigtige greb og midler til at bygge bro mellem de to bydele og deres beboere. Et missing link, som vi sammen med boligselskaberne og Gehl-arkitekterne endelig har fundet og nu også fået støtte til udefra, siger Alex Würtz, der er projektleder i kommunens afdeling Udvikling og Strategi.

For nye flotte bygninger, facader i moderne materialer og andre opgraderinger af kvarterets boliger gør det ikke alene, hvis et udsat boligområde skal omdannes til en mere attraktiv bydel, som mange besøger og opholder sig i. Bydelens overordnede struktur og kobling til resten af byen er afgørende for at skabe mere interaktion mellem mennesker og dermed udvikling i hele byen.

Et nyt samlingssted

Stiforløbet er et netværk af stisystemer, der både åbner op for bevægelse på tværs af området og binder Trekantens syv boligafdelinger sammen med de tilstødende områder. Ved at integrere området fysisk med den omgivende by bliver området også et plus at være nabo til.

Midt på ruten er der i skitseprojektet "Den Grønne Plads" - et nyt samlingssted og destination for hele byen. Her bliver der et nyt byrum med plads til bevægelse og leg for børn i alle aldre samt en læringspavillon, der giver læ for både sol og regn.

Tilbage

keyboard_arrow_up