• Print
  • Forstør tekst

Hvad betyder den nye spildevandsplan for dig?

7. juli 2020

Tjek hvad der skal ske de næste 10 år med spildevandet i det åbne land, sommerhusområder og i byområder med fælleskloakering - og kom med dit høringssvar inden 26. august.

Foto: Holstebro Kommune

Det handler om kloakering, kloakseparering, klimatilpasning, overløb og nedsivninger. Om skybrud, oversvømmede kældre og rensningsanlæg på overarbejde. Og ikke mindst om at skåne miljøet, vandløbene og badevandet ved at skille regnvandet fra ejendommens spildevand.

Opslagsværk med kort

spildevandsplanholstebro.dk kan du se kommunens forslag til Spildevandsplan 2020-2030 og tjekke, hvad du fx som ejendomsejer kan se frem til i dit område og på din grund. Du kan bl.a. dykke ned i de enkelte områder ved at søge på din adresse under "Hvad gælder for mig?"

Spildevandsplanen er i offentlig høring til og med den 26. august 2020. Alle kan afgive høringssvar via spildevandsplanholstebro.dk, hvor du skal logge ind på høringsportalen med NemID. Efter høringsperioden og vurdering af høringssvarene kommer der et endeligt forslag til Spildevandsplan 2020-2030, som politikerne skal behandle og godkende i efteråret 2020.

Forslaget til Spildevandsplan 2020-2030 beskriver bl.a.:

  • Nuværende kloakeringsforhold
  • Områder som skal kloakeres i fremtiden
  • Hvordan husspildevand håndteres i det åbne land 
  • Foreløbig tidsplan for kloaksepareringer
  • Planer og indsatser for udløb af spildevand og overfladevand for at forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer og havet. 

Rent og beskidt vand hver for sig

Når skybrud og stigende regnmængder overbelaster kloaknettet, er kloakseparering én af løsningerne. Her bliver regnvand fra fx hustage og fliser ledt væk via et separat kloaknet, mens spildevand fra bad, toilet og køkken føres i et andet kloaknet til rensningsanlæg. Rørene i de ældre kloakledninger er ofte for små til at kunne føre 'blandingsvandet' væk, og det kan give oversvømmede kældre.

Adskillelsen i 'rent' og 'beskidt' spildevand sikrer også, at belastningen af rensningsanlæggene bliver mindre, da regnvandet så løber direkte i vandløb, søer eller nedsiver på egen grund. Hver gang et fælleskloakeret området bliver kloaksepareret, kan forsyningen nedlægge et såkaldt overløbsbygværk, der i særlige situationer kan gøre skade på miljøet, når det løber over med fortyndet spildevand. I sidste planperiode blev der nedlagt 12 overløbsbygværker i Holstebro Kommune.

Der er i planen desuden også fokus på at skabe klimarobuste byer med fastlæggelse af nye retningslinjer for bedre sikring af byerne i kommunen ved de øgede regnmængder, der forventes i fremtiden. 

Se video om kloakseparering på holstebro.dk/kloakseparering

Tilbage

keyboard_arrow_up