• Print
  • Forstør tekst

Bæredygtigt forsøgsbyggeri på Hjerl Hede

31. maj 2021

Kan fortidens byggekunst lære os noget om fremtidens bæredygtige byggeri? Arkitektskolen i Aarhus, Hjerl Hede og Holstebro Kommune afprøver, hvor langt erfaringerne fra fortiden kan trækkes i udviklingen af helt moderne, bæredygtige byggerier.

Foto: Hjerl Hede

På Hjerl Hede er dyreungerne på vej. Lam, kyllinger og grisebasser glæder museets gæster. Samtidig rejser et nyt byggeri sig mellem træerne bag kirken på museet. Det er et hold af arkitektstuderende fra Aarhus, som har taget stafetten fra deres studiekammerater og bygger videre på den fårestald, studiekammeraterne har tegnet til Hjerl Hede. Det er et forsøgsbyggeri, en stafet og et helt nødvendigt
staldanlæg for museet.

- De historiske dyr er meget populære. De er en levende forbindelse til de mennesker, som vi forsøger at vække til live i museet. Moderne dyrevelfærdskrav gør, at dyrene ikke kan stå i museets stalde om vinteren. Arkitektskolens studerende har tegnet et staldanlæg, som hviler på gammel klogskab, på et ideal om at anvende lokale materialer og på helt moderne principper fra hele verden. I forhold til vores samling af huse er det et helt perfekt nyt byggeri, siger Ingeborg Svennevig, direktør for Hjerl Hede.

Sten og træ fra Hjerl Hede

Stalden er tegnet i forårssemestret sidste år. De studerende undersøgte gammelt og nyt staldbyggeri, lyttede til dyrepasserens ønsker til staldene og tegnede så en skitse til et bæredygtigt staldbyggeri på frilandsmuseet. Og nu har et nyt hold taget stafetten op og bygger videre på ideen. Staldene kombinerer det historiske med det helt moderne. Det anvendte træ er lokalt, stenene er fundet i Hjerl Hedes lagre, og
mørtlen er fra Salling. Konstruktionerne henter inspiration fra Hjerl Hedes bygningssamling, men også fra japanske teknikker.

- Vi har set et lignende samarbejde hos vore kolleger i Alabama. Det kan være berigende for begge partner, når en arkitektskole har et område, hvor de studerende kan komme væk fra hverdagen og bygge sammen – også sammen med erfarne håndværkere. Det sætter arkitektens kompetencer i nyt lys – og i Aarhus tror vi
på, at samarbejdet her vil føre til endnu dygtigere arkitekter i fremtidens bæredygtige byggeri, siger Rasmus Grønbæk Hansen, uddannelseschef ved Arkitektskolen i Aarhus.

Holstebro vil bygge bæredygtigt

Holstebro Kommunes planchef, Thomas Leerberg, er helt indforstået med, at et forsøgsbyggeri som dette kræver fleksibilitet fra myndighederne.

- Holstebro Kommune arbejder i disse år – ligesom de fleste andre – med, hvordan vi kan skifte over til mere bæredygtigt byggeri. Af og til kræver det en åbenhed fra både planmyndigheder og byggesagsbehandlere, og det vil vi gøre forsøg med i dette samarbejde. Det bliver spændende at se, hvad de studerende kommer til at tegne og bygge til os, siger Thomas Leerberg, planchef i Holstebro Kommune.

De tre parter har indgået en aftale, hvor de åbner døren for hinandens styrker og faglige vinkler på moderne bæredygtigt byggeri. Dermed er der udsigt til mange markante forsøg med bæredygtigt byggeri i det vestjyske i årene, der kommer.

Kontakt

  • Rasmus Grønbæk Hansen, uddannelseschef ved Arkitektskolen Aarhus 8936 0237 / rh@aarch.dk
  • Thomas Leerberg, planchef i Holstebro Kommune 9611 7640 / planafdelingen@holstebro.dk
  • Ingeborg Svennevig, direktør i De Kulturhistoriske Museer, Holstebro Kommune 9611 5001 / is@kulmus.dk

Tilbage

keyboard_arrow_up