• Print
 • Forstør tekst

Idræts- og fritidsfaciliteter i Holstebro Kommune skal nytænkes

6. november 2019

Idræt og bevægelse er nogle af de elementer, der knytter borgerne sammen, gør borgerne sundere og gladere i fællesskab, og som har brug for faciliteter for at kunne udfolde sig. Derfor har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, at der skal udarbejdes en facilitetsstrategi for de faciliteter i kommunen, som bruges til fritids- og idrætsaktiviteter.

Mountainbikere

Tendenser indenfor idrætten peger på, at individuelle, selvorganiserede idrætter især i naturen, byrum og på gader og veje vinder frem blandt andet på bekostning af de traditionelle holdidrætter. Det påvirker brugen af de eksisterende faciliteter, samtidig med det kan stille krav om nye faciliteter.

Holstebro Kommune har mange idrætsfaciliteter, men der er nu et behov for at se på, hvordan vi som kommune fremadrettet skal etablere, udvikle og drive faciliteterne, så de matcher borgernes behov.

Holstebro Kommune er en idrætskommune, og sådan har den politiske prioritering været i mange år. Idræt og bevægelse er nogle af de elementer, der knytter borgerne sammen, gør borgerne sundere og gladere i fællesskab. Idræt og bevægelse har brug for faciliteter for at kunne udfolde sig. På den baggrund har Holstebro Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg besluttet, at der skal udarbejdes en facilitetsstrategi for de faciliteter i kommunen, som bruges til fritids- og idrætsaktiviteter. Facilitetsstrategien er desuden et led i udmøntningen af visionskommuneaftalen om Bevæg dig for livet, som Holstebro Kommune har indgået aftale med Dansk Idræts Forbund (DIF) og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) om.

Arbejdet er i gang

Udarbejdelsen af facilitetsstrategien i Holstebro Kommune blev mandag den 28. oktober sparket i gang med et opstartsmøde, hvor 75 forenings- og facilitetsrepræsentanter var samlet for at komme med deres indspark til strategien. Næste skridt er møder i de 15 udviklingsfora, som er nedsat på idrætsområdet. Her vil man drøfte facilitetsstrategien med udgangspunkt i de enkelte idrætters behov.

Allerede nu fremgår det tydeligt af involveringen af borgerne i denne proces at facilitetsstrategien skal bidrage med at give overblik over de allerede eksisterende faciliteter, en gennemgang af faciliteternes stand, overvejelser om fælles bookingsystem og benyttelsesoversigter samt et bud på fremtidige facilitetsbehov.

- Facilitetsstrategien skal som overordnet fokus dække det samlede facilitetsområde i kommunen. Vi er nødt til at have kommunens mange idrætsfaciliteter til at matche borgernes behov for idræt og bevægelse. Der vil være et fokus på eksisterende faciliteter, men også på nye faciliteter, som ikke allerede eksisterer. Et vigtigt fokus i strategien vil være på nye arenaer i naturen, byrum m.m. med potentiale for at blive gjort mere bevægelsesparate siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Lene Dybdal.

Lene Dybdal fortsætter: - Vi kan konstatere, at når vi ser på den fremtidige kommunale økonomi, så bliver der ikke råd til investeringer, som ikke er 100 % nødvendige for at understøtte fremtidens idræt og bevægelse. Derfor skal strategien medvirke til, at vi som politikere sikrer, at vi investerer i udviklingen af de rigtige faciliteter.

Facilitetsstrategien ventes at være færdig i begyndelsen af 2020.

Fakta:

Holstebro Kommune har følgende udviklingsfora som faciliteres af Sport & Fritidsafdelingen:

 • Halbestyrelser
 • Halinspektører
 • Fodbold
 • Håndbold
 • Gymnastik og fitness
 • Vandsport
 • Skydning
 • Dans
 • Senioridræt
 • Ketchersport
 • E-sport
 • Boldspil
 • Udeidrætter og spejdere
 • Kampsport
 • Gadeidræt

Udviklingsforaerne er åbne for alle med interesse for udviklingen i de/den pågældende aktivitet. Tilmeldingen til de forskellige aftener foregår via dette link

Bevæg dig for livet:

Holstebro Kommune er visionskommune i DGI og DIF's fælles vision ”Bevæg dig for livet”, hvor målsætningen er, at 75 % af danskerne skal være fysisk aktive i 2025, og 50 % skal være fysisk aktive i en forening. Visionsaftalen løber fra d. 25. januar 2018 til d. 24. januar 2023. Find aftale her

Kontaktoplysninger:

Kultur- og Fritidsudvalgsformand Lene Dybdal – 2123 2336

Biblioteks- og Fritidschef Henrik Zacho – 2990 5550

Tilbage

keyboard_arrow_up