Lakse- og bævernyt fra Gryde Å

7. november 2018

Holstebro kommune har i september 2018 med hjælp fra sportsfiskere undersøgt laksens udbredelse i øvre del af Gryde Å efter en periode, hvor en spærrende bæverdæmning var fjernet i militærområdet.

Der er nu for første gang registreret en fin udbredelse af især laks på de 3,1 km vandløbstræk, der er genslynget af kommunen i perioden 2014-2016 og nu laks ved Sofiendal tæt på kommunegrænsen.

Læs mere om undersøgelse af fiskebestanden i øvre Gryde Å her.

Tilbage

keyboard_arrow_up