• Print
  • Forstør tekst

Nye forbedrede toiletforhold i naturen klar til ferieturen

20. maj 2020

Nu er der nye toiletter ved Spidsbjerg Strand og badesøen i Husby Klitplantage. Begge med lys og rindende vand.

Den nye toiletbygning ved Spidsbjerg Strand er af samme kvalitetsstandard som ved Græm Strand

Holstebro Kommune og Naturstyrelsen har tradition for at samarbejde om natur og friluftsliv og har tidligere bl.a. etableret friluftsområdet ”Tinkerdal” i Feldborg Nørreskov ved Viborgvej øst for Skave

To nye toiletter åbnes nu for offentligheden. Et ved Spidsbjerg Strand der erstatter et ældre nedslidt toilet. Og et andet ved Badesøen i Husby Klitplantage, der erstatter et tidligere skovlokum. Det sker i sammenhæng med en mangeårig partnerskabsaftale ”NatureLife” om udvikling af natur og friluftsliv på statsarealer i Holstebro Kommune.

- Vi arbejder i Holstebro Kommune for at forbedre adgangen til naturen og for at give kommunens borgere gode oplevelsesmuligheder i naturen og ved stranden, siger Karsten Filsø, der er formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget, og fortsætter:

- Fokus er at sikre gode faciliteter, der hvor mange færdes.

Begge toiletter er med rindende vand og lys af samme standard som toilettet ved Græm Strand, der tidligere er etableret af de to parter.

- De nye toiletter løfter kvaliteten og de gode rammer for gæster ved Vestkysten. Netop vestkyst-turismen og udvikling af outdoor-oplevelser er et fokusområde for Holstebro Kommune, udtaler Søren Olesen, formand for Erhvervs- og Turismeudvalget.

- Naturstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet arbejder for at fremme natur og styrke friluftsoplevelser, og vi lægger os i selen for at bringe de statslige naturarealer i spil sammen med kommuner til gavn for lokale og andre, der besøger området, udtaler skovrider Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen Vestjylland.

Holstebro Kommune og Naturstyrelsen blev i 2008 enige om i fællesskab at dyrke mulighederne for samarbejde til glæde for de danskere, som begge parter er sat i verden for at betjene. Og i 2010 indgik de to myndigheder partnerskabsaftalen “NatureLife, der har fokus på de statsejede arealer i kommunen for at etablere et udviklingsorienteret samarbejde som løbende justeres og tilpasses i takt med udviklingen. 

Tilbage

keyboard_arrow_up