• Print
  • Forstør tekst

Stor opbakning til nyt initiativ for unge kreative

31. maj 2021

Med støtte fra Kulturaftalen Midt og Vestjylland, Holstebro Kommune og Region Midtjylland er lanceringen af et storstilet projekt for 18-25 årige kunstere og kreative tæt på.

Repræsentanter for Subhuset og S-7500 og drivkraften i KRAS fra venstre Victor Tambo (25 år), Jakob Volf (24 år) og Magnus Mosholm (20 år). Foto: Paul Erik Fabricius

Slagteriets ungemiljøer S-7500 og Subhuset har i samarbejde med den selvejende institution Slagteriet udviklet konceptet bag KRAS – Kulturelt Regionalt Akademi Slagteriet. KRAS tilbyder et treårigt forløb for kreative unge i alderen 18-25 år.

Med den nylige bevilling fra Region Midtjylland er der indtil videre fundraiset 1,17 million til projektet. Det samlede projektbudget er på 3,325 million over tre år, og der afventes pt. svar på en række andre projektansøgninger. Mavefornemmelsen er god, da der er stor interesse for projekter der sætter fokus på kreative unge.

KRAS er skabt ud fra et behov, som de unge i S-7500 og Subhuset selv har oplevet som kreative unge. De føler sig strandet på transportbåndet mellem ungdomsuddannelserne og akademier-, konservatorier eller et professionelt kreativt virke.

KRAS’ treårige forløb vil give ambitiøse kreative unge mulighed for at forstå og udvikle deres potentiale med henblik på at kunne gøre kunsten eller deres kreative virke til en livsvej.

Dette vil helt konkret ske gennem undervisning, produktion, projektforløb, udstillinger/events, mentorforløb og netværksarrangementer – alt sammen udviklet af unge, til unge og dermed på unges præmisser. Dette vil give deltagerne kompetenceløft, værktøjer, sparring og netværk og mulighed for at udvikle egen praksis, faglighed og meninger, så de er rustet på bedst mulig måde til et liv i den kreative branche. Det er planen at deltagelse skal være gratis.

Det er en forudsætning som aspirant, at man har en kreativ passion, som man gerne vil have afprøvet og udfordret med henblik på et fremtidigt kreativt virke. Det er ikke et krav, at man har modtaget professionel undervisning før. Man kan godt være selvlært indenfor sit felt. Det, der vejer tungest, er ambition, passion og lysten til at lære og udforske egne evner - hvad end drømmen er at blive billedkunstner, musiker, skuespiller, skulptør, booker, projektleder, fotograf, frivilligkoordinator, musiker, lydmand, fotograf, animator, eventmanager eller noget helt andet inden for oplevelsesøkonomien. Det er ikke et krav for deltagelse at være tilknyttet et ungemiljø.

Behovet for entreprenørskab i den kreative branche er lige så stort som i alle andre brancher, og KRAS giver unge en større mulighed for at gøre deres praksis bæredygtig, så de har en øget mulighed for at kunne gøre deres kunst og kreative virke til en livsvej.

Samarbejdspartnere

Projektets drivkraft er kreative unge i Region Midtjylland, og initiativet involverer en lang række ungemiljøer og andre vigtige samarbejdspartnere, hvoraf nogle også er fra andre regioner. Ambitionen er at involvere et bredt felt af kreative unge og eksisterende ungemiljøer, og der er fortsat åbent for flere samarbejdspartnere. Pt. er mere end 20 ungemiljøer fordelt over hele Region Midtjylland involveret i projektet.

Ung med de unge

En terminologi som “at sprænge rammerne” er noget, de voksne har opfundet for, at det skal virke “hipt” og modigt, når unge gør det uventede. Men hvis man nu lod unge selv sætte rammerne, kunne det være, det ville blive et større billede, perspektiv, til at starte med. Derfor vil vi lade de unge tage teten på realiseringen af ungekulturen. Det er symptomatisk at børne- og ungeprojekter oftest forsøges drevet af voksne. Her vil de voksne gerne definere og sætte rammerne for, hvad ungekultur er. Vi er af den holdning, at man ikke kan være “ung med de unge”. De voksne skal have en understøttende og motiverende rolle samt hjælpe med at løfte administrative opgaver, så de unge kan bruge energien rigtigt og ikke miste gejsten. I KRAS mødes vi i øjenhøjde, men med forståelse for at vores nysgerrighed og vovemod ikke skal passes ind i kasser af bureaukrati og livserfaringens begrænsninger.

Styrkelse af de kreative erhverv

KRAS er et vigtigt supplement til Slagteriets projekt Ovation, der ligeledes har mødt stor opbakning fra en række større fonde og Region Midtjylland. Hvor Ovation sikrer kompetenceløft til etablerede kunstnere og kreative, så har KRAS øje for vækstmiljøet og talentfødekæden og dermed morgendagens kunstnere og kreative. Vi er dermed ved at have sikret fundamentet for en styrkelse af de kreative erhverv i vores region, udtaler Pia Stræde Palmelund, direktør i Slagteriet.


For yderligere oplysninger:

  • S-7500, Victor Tambo, tlf. 5148 9891, victor.tambomr@gmail.com
  • S-7500, Jakob Volf, tlf. 6160 7506, jakobvolf@hotmail.com
  • Subhuset, Magnus Mosholm, tlf. 2552 1982, kras@slagteriet.dk
  • Slagteriets direktør, Pia Stræde Palmelund, tlf. 4414 1001, pia@slagteriet.dk


Fakta om S-7500:

S-7500 er et nyt fællesskab på Slagteriet, som udspringer fra unge kultur-skaberes trang til at udvikle sig mere, end det de offentlige institutioner kan bibringe. De unge vil tage sagen i egen hånd, lære selv, skabe selv, dele viden og erfaringer med andre unge. Idéen med fællesskabet er at fremme udviklingen af unge, der vil gå en professionel vej indenfor oplevelsesøkonomien.

Vi vil give dem mulighed for at producere, etablere sig og ikke mindst lade dem forstå og udvikle deres potentiale.

Læs eventuelt mere på https://slagteriet.dk/aktoerer/s-7500/


Fakta om Subhuset:

Subhuset er en ungdomskulturforening og spillested på Slagteriet. Subhuset er et stort projekt og en stor idé, og ikke mindst en stor vision for et bedre miljø for ungdommen på trods af segment- og baggrundsmæssigt ståsted. Et kreativt og socialt frirum for alle unge. Subhuset støtter upcoming kunstnere og bands, og foreningen har et stort ønske om at udbrede foreningens profil til andre kulturelle udtryk. Programmet byder i 2021 derfor blandt andet også på klassisk musik, jazz og kunstudstillinger.


Fakta om Slagteriet S/I:

I det tidligere Danish Crown Slagteri i Holstebro opererer den selvejende institution Slagteriet som epicenter for kulturelt og kreativt entreprenørskab. Som hjemsted for faste aktører og frivillige fællesskaber indenfor gadeidræt, iværksætteri og kulturproduktion udfolder stedet sig som et krydsfelt og smeltedigel for nye tværgående fællesskaber, co-creation og kreative erhverv. Slagteriet forbliver derfor et produktionshus, men i dag for kulturel og kreativ produktion.

Læs mere på www.slagteriet.dk.

Tilbage

keyboard_arrow_up