• Print
  • Forstør tekst

Stråsø Plantage udpeget som Naturnationalpark

22. april 2021

Det vækker stor begejstring i Holstebro Kommune, at et flertal i Folketinget peger på det unikke naturområde mellem Holstebro og Herning som en af de nye Naturnationalparker. Kommunen håber på stor lokal inddragelse, når staten går i gang med arbejdet.

Foto: Heder og indlandsklitter er nogle af landskabstyperne i Naturnationalpark Stråsø

En vildere natur og urørt skov, flere arter og mere spændende oplevelser til de naturglade. Det er blot nogle af gevinsterne ved at have en Naturnationalpark, hvor naturen kan få lov til at udvikle sig på sin egen måde.

Et flertal i Folketinget peger på Stråsø Plantage som ny Naturnationalpark, der skal styrke natur og biodiversitet ved at etablere store sammenhængende naturområder med særlig status.

I Holstebro Kommune er der meget smuk og særegen natur. Stråsø Plantage er med sine heder og indlandsklitter, ådale, moser og enge et af de helt særlige områder. Stråsø er i forvejen et internationalt naturbeskyttelsesområde og med i Danmarks Naturkanon. Der er store bestande af krondyr, traner, bævere og andre sjældne arter af både dyr og planter - fx vår-kobjælde, lyngvikke og blålig korkpigsvamp.

- Det er en utrolig god og positiv nyhed. Vi er helt enige i, at naturen i Danmark mangler plads og muligheder til at udfolde sig, og vi bakker op om udpegningen. Vi har i forvejen set på lovforslaget med glæde og nysgerrighed og mener, at Stråsø Plantage rummer store naturværdier og vigtige, sjældne arter - og et område med potentiale til endnu mere. Vi håber på en bred inddragelse af lokalsamfundet og kommunen i planlægningsfasen. For der er megen lokal viden og interesse om alt lige fra friluftsliv, naturbeskyttelse og omfang af indhegning, da vi jo allerede har de store græssere i form af en stor krondyrbestand, lyder det fra Karsten Filsø, der er formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget I Holstebro Kommune.

Den kommende Naturnationalpark ligger i Herning, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Naturnationalparken er 3500 hektar - bestående af 400 hektar løvskov, 1100 hektar nåleskov og 2000 hektar åben natur.

Størstedelen af arealerne omkring Stråsø Plantage er statsejede, og Naturnationalparken placeres i disse arealer.

Der er planer om i alt 15 naturnationalparker.  Det er allerede besluttet, at to skal ligge ved Fussingø ved Randers og i Gribskov i Nordsjælland.

Tilbage

keyboard_arrow_up