• Print
  • Forstør tekst

Tilladelse til at gøre støjvold færdig

6. maj 2020

Holstebro Strandjagtforening har fået lov til at gøre deres støjvold omkring skydebanen færdig med lettere forurenet jord. Voldanlægget udgør ingen miljørisiko for mennesker, vand og natur.

Miljøgodkendelsen omfatter at 165.000 tons ekstra jord kan indbygges i støjvoldene, der skal dømpe støjen fra flugtskydningsbanen (Foto: Colourbox)

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede tirsdag at give lov til en færdiggørelse af en støjvold ved Holstebro Strandjagtforenings skydebane vest for Holstebro by.

Der er tale om en sammenskrivning og et tillæg til en miljøgodkendelse, der giver foreningen lov til at bruge lettere forurenet jord og andet egnet materiale til at gøre deres støjvolde færdige på adressen Vilhelmsborgvej 3E, Holstebro. Her blev skydebanen placeret for mange år siden, og byen har med årene vokset sig tæt på. Formålet med voldene er at dæmpe støjniveauet fra skydebanens aktiviteter.

Der er i forbindelse med ansøgningen udarbejdet en risikovurdering af, hvorvidt overfladevand og grundvand kan blive påvirket. Risikovurderingen er udarbejdet af en anerkendt rådgiver med erfaring i jordforureningsspørgsmål. Den viser at forureningsstoffer i voldanlægget ikke er mobile i jord og grundvand. Derfor udgør støjvolden ikke en risiko for områdets grundvandsressource, drikkevandsinteresser eller nærliggende overfladevand.

Den lettere forurenede jord bliver dækket med en halv meter ren jord, der skal beplantes med træer, buske og græs, så støjvolden færdiggøres i overensstemmelse med områdets lokalplan.

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at jorden og andet materiale til volden kan håndteres, sikres og indbygges på en måde, så indholdsstofferne ikke udgør nogen risiko for omgivelserne. Uanset hvorfra i landet jorden måtte komme, er det underlagt myndighedskontrol, så der kun anvises materiale til projektet, som overholder kravene.

Entreprenør RGS Nordic A/S står for arbejdet og er ansvarlig for, at der ikke modtages jord som ikke overholder kravene, samt at indbygningen sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

- Der er tale om, at vi tillader rent og lettere forurenet jord indbygget i støjvoldene. Jord som er forurenet på en måde, så det kan udgøre en trussel for menneskers sundhed, grund- og overfladevand, eller for naturen i øvrigt, tillades ikke indbygget i volden. Faktisk er de forureningsniveauer som tillades indbygget, hvad man kan støde på i en villahave centralt i byen, så vi er trygge ved, at den lettere forurenede jord placeres på dette sted, siger udvalgsformand Karsten Filsø, og tilføjer:

- Ved at have et projekt som dette liggende i Holstebro, sikrer vi en lokal mulighed for en miljømæssig forsvarlig genanvendelse af jord. Vi kan ikke forhindre, at der tilkøres noget jord andre steder fra, men til gengæld undgår vi også, at lokal jord skal køres til den anden ende af landet.

Miljøgodkendelsen omfatter at 165.000 tons ekstra jord kan indbygges i støjvoldene, og Teknik og Miljø vil føre tilsyn med projektet. Godkendelsen stiller krav til både mængde, sammensætning, indbygning og kontrol af de tilkørte mængder jord.

Voldene bliver i starten 1,5 meter højere end i lokalplanen, da vægten af jorden gør, at det vil sætte sig med tiden til den tilladte højde.

Tilbage

keyboard_arrow_up