• Print
  • Forstør tekst

UNESCO giver Geopark Vestjylland to år til at blive klar

19. januar 2018

UNESCO's Globale Geopark Råd har vurderet Geopark Vestjyllands ansøgning og kommer med anbefalinger til indsatser, der skal gennemføres i de kommende to år, før geoparken kan få det eftertragtede stempel som UNESCO Global Geopark.

Geopark Vestjylland kan få det eftertragtede stempel fra UNESCO

I september 2017 mødtes 12 medlemmer af UNESCOs Globale Geopark Råd i Kina og vurderede ansøgninger fra i alt 17 geoparker fra hele verden om at blive godkendt som globale geoparker. Rapporten fra dette møde er netop blevet offentliggjort. Blandt de 17 kandidater var Geopark Vestjylland, der omfatter hele arealet af Lemvig, Struer og Holstebro kommuner samt dele af den Vestlige Limfjord og en del af Nordsøen ud til Jyske Rev.

Geopark Vestjyllands eget ansøgningsmateriale bakkes op af en udtalelse fra den internationale sammenslutning af geologer - IUGS, der bekræfter, at geoparken rummer geologiske værdier af international betydning. Desuden indgik kommentarer og anbefalinger fra de to eksperter, der besøgte Geopark Vestjylland i juli måned sidste år i vurderingen.

På denne baggrund fandt UNESCO-rådet, at Geopark Vestjylland skal gennemføre flere indsatser i de kommende 2 år, før området kan blive endeligt godkendt som en del af det verdensomspændende netværk af globale geoparker. Blandt de anbefalede indsatser er en yderligere synliggørelse af geoparken med etablering af formidling på de vigtige besøgssteder, afmærkning af særlige geoparkruter og samarbejde med museer og formidlingsinstitutioner om at inkludere geoparkens fortællinger i deres udstillinger.

Undervisningsmateriale og formidling

Samtidig anbefaler Rådet også, at der laves et egentligt geopark-formidlingscenter, samt at betydningen af klimaændringer bliver synliggjort i et samarbejde med det kommende Klimatorium i Lemvig og Kystcenteret i Thyborøn.

Der peges i afgørelsen endvidere på betydningen af, at geoparken udvikler undervisningsmateriale til flere aldersgrupper og etablerer en videnskabelig komite.

Samarbejdet med attraktioner, lokale producenter, overnatnings- og spisesteder samt bus- og togoperatører skal styrkes ved at lave et egentligt partnerskabsprogram med klare kriterier for, hvem der kan blive partnere, og hvilke krav de skal opfylde.

Desuden anbefales det at styrke samarbejdet med allerede eksisterende geoparker specielt Danmarks hidtil eneste UNESCO Globale Geopark i Odsherred og en tilsvarende hollandsk geopark med navnet De Hondsrug, som begge har fokus på landskabsudvikling under de seneste istider.

Anbefalingerne fra UNESCOs Globale Geopark Råd skal endeligt godkendes af UNESCOs såkaldte Executive Board i april i år. Styregruppen for Geopark Vestjylland vil i nær fremtid drøfte anbefalingerne og mulighederne for at nå i mål med den endelige godkendelse i løbet af de kommende år.

Yderligere information på geoparkens hjemmeside: www.geoparkvestjylland.dk

Tilbage

keyboard_arrow_up