• Print
  • Forstør tekst

Næsten en tredjedel af Stabys borgere deltog i kreativ workshop

16. januar 2020

Staby skal kloaksepareres i 2021-2022 og byen skal generelt gives et løft. Onsdag den 16. januar deltog borgerne i Staby i en kreativ workshop, hvor gode ideer til byens udvikling kom på bordet.

Næsten en tredjedel af Stabys borgere deltog i kreativ workshop

Regnvand og spildevand fra toiletter og husholdninger skal skilles ad og løbe i hvert sit rør. Kloakseparering er et led i en klimasikring, idet risikoen for oversvømmelse bliver mindre. Samtidig kan vi bruge regnvandet kreativt ved f.eks. at lade den sive ned i haven, lave regnvandsbede eller på anden måde bruge regnvandet rekreativt. Vestforsyning og Holstebro Kommune har indgået et partnerskab, så vi ud over ”bare” at kloakseparere samtidig kan give Staby et løft, så byen bliver mere attraktiv at bo, arbejde og virke i.

For at få gode ideer til at give Staby et løft var næsten 60 engagerede borgere fra Staby mødt op til en kreativ workshop i Staby Sognegård. Workshoppen var arrangeret, fordi borgerne i Staby kender deres by bedst. Og på den måde sikres det, at det er bliver lavet er udformet i samarbejde med dem, det påvirker i hverdagen.

Det var en fornøjelse at være vidne til borgernes utrolige iderigdom, der i høj grad har baggrund i den natur, der omgiver Staby. Der var forslag om en ny sø, et naturområde, infostandere med fortælling om naturen, vandlabyrinter, insekthoteller, bistader, køkkenhaver, skulpturlegeplads, kunst i byrummet, trafikdæmning og oplevelser på Stabyvej, plads til autocampere, seniorboliger og meget mere. Og det hele handler om at understøtte fællesskabet i Staby – også på tværs af aldersgrupper.

Nu samles alle ideerne og der udarbejdes et idekatalog og en projektmappe, der skal bruges som grundlag for at søge om penge hos relevante fonde. Fondsansøgninger vil kunne sendes afsted til efteråret, da planlægningen og projekteringen af kloaksepareringen først bliver færdig sidst på sommeren.

Henvendelse om projektet kan ske til Holstebro Kommune, Projektleder Niels Sparvath på tlf.: 51489839 eller på mail: niels.sparvath@holstebro.dk

Specifikke spørgsmål til kloakeringsprojektet kan stilles til Vestforsyning Spildevand A/S, Spildevandsingeniør Susanne Kirkgaard-Sehested på tlf.: 96127413 eller på mail: sks@vestforsyning.dk.

Tilbage

keyboard_arrow_up