• Print
  • Forstør tekst

Staby skal klimasikres og udvikles

25. november 2019

Staby skal klimasikres og samtidig have et løft, så byen bliver mere attraktiv at bo, arbejde og gå i skole i. Det sker ved kloakseparering i 2021.

Staby skal klimasikres og udvikles

Vestforsyning har ansvaret for selve kloaksepareringen. Holstebro Kommune og Vestforsyning har indgået et partnerskab for at styrke samskabelsen mellem forsyningen, kommunen og byens borgere. Staby er udvalgt som et pilotprojekt.

Det betyder, at erfaringerne fra Staby skal kunne bruges, når der skal kloaksepareres i andre landsbyer i kommunen.

Formålet med projektet er at finde frem til de bedste fremtidige løsninger for
Staby og at uddrage erfaringer, der kan bruges andre steder. Vi vil derfor inddrage
borgere, foreninger og erhvervsliv fra Staby i projektet, og på den måde sikre, at
det der bliver lavet, er udformet i samarbejde med dem, det påvirker i hverdagen.

Aktiv Staby er en meget vigtig samarbejdspartner i projektet. Endvidere er
konsulentfirmaet Primusmotor tilknyttet projektet, og skal hjælpe med at få
borgernes gode input bragt i spil, og de skal også søge om fondsmidler til
projektet.

I november 2019 interviewes en række borgere i Staby. Interviewene skal bruges
til at finde ud af, hvad der rører sig i Staby og hvad ønskerne til fremtiden er. Efter
interviewene skriver Primusmotor det hele sammen og gennemgår det med
kommune og Vestforsyning. Den 15. januar 2020 afholdes en workshop i Staby
Sognegård for borgerne i Staby. Her skal borgere, foreninger og erhvervsliv i
fællesskab finde ideer til, hvordan vi bedst udnytter kloaksepareringen til at give
Staby et løft og gøre byen mere attraktiv. Efter workshoppen udarbejdes et
idekatalog og en projektmappe, der skal bruges om grundlag for at søge om penge
hos relevante fonde.

Tilbage

keyboard_arrow_up