• Print
  • Forstør tekst

Skræddersyede rygestoptilbud til borgere med psykiske lidelser

4. februar 2021

Borgere med psykiske lidelser i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner får nye og fleksible muligheder for at blive røgfri.

Foto: Colourbox

De tre kommuner har tilsammen fået 2,2 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet "Tobaksforebyggelse målrettet særlige grupper i NordVest". Formålet er at skabe mere fleksible rygestoptilbud til borgere med psykiske lidelser eller borgere, som på anden vis er udsatte, eksempelvis i eget hjem, på væresteder, bosteder eller andre institutioner under Socialområdet.

Gunnar Lisby Kjær, Social og Sundhedsudvalgsformand i Lemvig Kommune uddyber:

- Med dette projekt har vi fået mulighed for at tilbyde rygestopforløb tilpasset borgerens nærmiljø. Der kan tages individuelle hensyn, så borgere med psykiske udfordringer kan få succes med at indgå i et rygestopforløb.

En indsats mod ulighed i sundhed

Rygning er en af de største årsager til, at personer med psykisk sygdom er mere syge og har en kortere levealder end andre borgere. Personer med psykisk sygdom ryger gennemsnitligt flere cigaretter dagligt, og er ofte storrygere og mere nikotinafhængige end den gennemsnitlige person, der ryger.

- Rygning er en af de største årsager til ulighed i sundhed, og vil vi bekæmpe det, så er vi nødt til at tilpasse vores tilbud til de forskellige målgrupper, lyder det fra Jens Kristian Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune.

Der tilbydes allerede kommunale rygestopkurser, men det kan være svært at nå ud til de udsatte borgere, som måske har behov for større støtte og fleksibilitet til at nå målet.

- Jeg glæder mig over projektet og ser frem til, at de mest udsatte borgere nu kan tilbydes rygestop eller rygereduktionsbehandling med særlig fokus på, hvad der virker bedst for den enkelte, siger Anne Kristine Bøge Petersen, formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i Struer Kommune.

Tilbage

keyboard_arrow_up