• Print
  • Forstør tekst

Debatindlæg fra seks borgmestre om fremtidens infrastruktur for tog

9. december 2019

Et debatindlæg af borgmestrene i Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, og Lemvig kommuner:

Debatindlæg fra seks borgmestre om fremtidens infrastruktur for tog

Ny aftale om togforbindelser skal sikre Midt- og Vestjylland - ProduktionsDanmark - direkte forbindelse til København

I Midt- og Vestjylland er vi tilfredse med, at transportminister Benny Engelbrecht har valgt at bringe aftalen om fremtidens toginfrastruktur tilbage på tegnebrættet.

Det er vi, fordi den tidligere aftale – ”Investeringsplan 2030” – helt entydigt ville få alvorlige, negative konsekvenser for mobiliteten, sammenhængskraften, væksten og klimaregnskabet i Produktionsdanmark.

Den direkte togforbindelse mellem Midt- og Vestjylland og hovedstaden ville forsvinde som følge af manglende elektrificering og etableringen af banen til Billund.

Dette ville efterlade en hel landsdel uden effektive togforbindelser til hovedstaden og uden mulighed for at bidrage positivt til Folketingets og regeringens klimamål vha. en velfungerende, grøn og attraktiv offentlig transport.

Vel at mærke en landsdel, hvor fortsat høj mobilitet er afgørende for fremtidig vækst og udvikling. En landsdel, der allerede bidrager kraftigt til Danmarks bnp og beskæftigelse.

Toget, som hver dag kører mellem Struer, Holstebro, Herning og Vejle, videre til København og tilbage igen, er rygraden i den kollektive trafikbetjening af Midt- og Vestjylland.

Det er derfor hele Midt- og Vestjyllands forventning, at strækningen Struer-Vejle med direkte forbindelse til København forbliver en del af hovedjernbanenettet i Danmark i et nyt transportforlig. Det er afgørende, hvis regeringen vil leve op til egne visioner om et sammenhængende Danmark med høj – og grøn – mobilitet mellem landsdelene.

Det er også afgørende, at den direkte forbindelse mellem Nordvestjylland og resten af Danmark ikke bliver umuliggjort af en ny jernbaneforbindelse mellem Billund og Vejle.

Det er muligt at gøre strækningen mellem Nordvestjylland og Fyn/Sjælland klimavenlig og dermed også bidrage til Folketingets og regeringens klare og ambitiøse klimamål. Regeringen har nemlig selv lagt op til forsøg med batteridrevne tog på Nordvestbanen mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland. Lignende tog kan køre på elektrificerede strækninger mellem København og Vejle og fortsætte videre på batteri over Herning til Struer og dermed åbne for direkte miljøvenlige tog mellem Nordvestjylland og hovedstaden.

Det vil være en gevinst for klimaet, men så sandelig også for en hel landsdel med borgere og virksomheder, der gerne vil hænge sammen med resten af landet og bidrage til den fælles vækst og udvikling.

Fra midt- og vestjysk side har vi påpeget nødvendigheden af at beholde Vejle-Struer på hovednettet over for skiftende transportministre – Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Birk Olesen (LA) og nu Benny Engelbrecht.

Regering og Folketing har store ambitioner for et sammenhængende Danmark og et Danmark, der går forrest i den grønne omstilling. Begge mål er mulige at nå med elektrificering/batteritog samt et blik for Midt- og Vestjyllands vigtige rolle for økonomien og sammenhængskraften i Danmark.

Det er derfor vores fælles midt- og vestjyske håb, at transportminister Benny Engelbrecht vil tage os med på råd i forhold til de muligheder, transportforliget åbner for at bidrage til regeringens og Folketingets mål.

Debatindlægget er bl.a. bragt i Jyllands-Posten

Tilbage

keyboard_arrow_up