• Print
  • Forstør tekst

Husk at klippe hækken – for trafiksikkerhedens skyld

10. juli 2020

Slip for sure medborgere, slemme ulykker og en grim regning fra kommunen: Klip din hæk, dine buske og træer og lug ukrudtet fra fortovet.

Foto: Colourbox

Det er så træls, når Berit eller Bent med barnevognen skal bakse med kantstenen
og må bevæge sig ud på vejen, fordi vildtvoksende hække, planter, træer og
ukrudt har besat det meste af fortovet. Og det er så farligt, når bevoksningen tager
udsynet for trafikanter.

Derfor har alle grundejere pligt til at klippe hæk, træer og anden bevoksning og til
at holde fortovet rent for ukrudt. Så kan både kørende og gående – og for den sags
skyld naboen – færdes frit og sikkert.

Desuden er det muligt for kommunen og staten at vedligeholde vejene. Og
forsyningsselskaberne kan frit komme til lysmaster, brandhaner og andet
forsyningsudstyr.

Hvor meget? – i byen

Du skal klippe og beskære, så:

  • Vejskilte og signalanlæg er synlige og fri for grene.
  • Beplantningen/hækken er klippet ind til skel.
  • Beplantningen er 2,75 meter over fortov, 3 meter over stier og 4 meter over vejbanen.

Er du i tvivl om, hvor skellinjen går, kan du som udgangspunkt regne med, at det
er bag lysmaster, vejskilte eller andet vejudstyr.

Hvor meget? – på landet

På landet skal du yderligere være opmærksom på, at

  • Frihøjden over vejbanen og rabatten er minimum 4 meter.
  • Der minimum er 1 til 1,5 meter fra beplantningen til vejbanen.
  • Ved grøfter skal beplantningen tilbage skæres til bagkant af grøften.

Hvornår?

Glem bare alt om gamle anbefalinger og husmandsråd. Det er nemt at huske,
hvornår du skal klippe og beskære. Det skal du nemlig, når det er tiltrængt. Derfor
skal du måske gøre det mere end én gang om året.

Klipper du ikke din hæk, beplantning mm eller fjerner du ikke ukrudtet i dit fortov
har Holstebro kommune mulighed for at udføre arbejdet på grundejers regning.
Først sendes et Påbud af et forvarsel. Hjælper det ikke udsendes et påbud med en
dato hvor arbejdet skal være udført. Er arbejdet stadig ikke udført udfører
Holstebro Kommune arbejdet på grundejerens regning.

Flere oplysninger

Trafik, Park og Skov, tlf. 96117555

Tilbage

keyboard_arrow_up