Obligatorisk læringstilbud

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 28. august 2019
af Sara Gehr

Obligatorisk læringstilbud er et nyt tilbud, som er målrettet 1-årige børn fra udsatte boligområder.

Fra den 1. juli 2019 skal alle børn der er fyldt 1 år, der bor i boligområdet Trekanten i et almen boligbyggeri, optages i et obligatorisk læringstilbud, hvis de ikke er indskrevet i et dagtilbud. Som forælder har du pligt til at lade dit barn deltage i det obligatoriske læringstilbud 25 timer om ugen, fordelt over 5 dage. Som forældre er I desuden forpligtet til selv at deltage i et målrettet forældreforløb 20 timer over en periode på 12 uger. 

Holstebro Kommune skal træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis barnet ikke benytter det obligatoriske læringstilbud, eller hvis forældrene ikke deltager i de målrettede forløb.

De nye regler skyldes en ændring i dagtilbudsloven som led i regeringens parallelsamfundspakke. Reglen om obligatorisk læringstilbud omfatter i Holstebro Kommune børn med bopæl i almen boligbyggeri i Trekanten i afdelingerne: Danagården, Humlegården, Lokegården, Døesvej, Thorsvej, Heimdalsparken, Asagården, Jættegården og Skjoldgården, som Trafik-, Bygnings- og Boligministeriet har defineret som et "udsat boligområde".


keyboard_arrow_up