Obligatorisk læringstilbud

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 03. juli 2019
af Sara Gehr

Alle børn med bopæl i et udsat boligområde, som ikke er optaget i et dagtilbud, når de fylder 1 år, skal optages i et obligatorisk læringstilbud.

 • Det obligatoriske læringstilbud tilbydes i daginstitutioner uden for Trekanten.
 • Pladsanvisningen orienterer forældre i Trekanten, med børn i alderen 1-2 år , der ikke er i et dagtilbud, om det obligatoriske læringstilbud.
 • Der gives 100 % tilskud til det obligatoriske læringstilbud (gælder ikke transport, frokost, bleer mv.).
 • Kommunalbestyrelsen uddelegerer beslutningen om, hvordan de 25 timer skal placeres over ugen til daginstitutionen (de skal dog fordeles jævnt, da børnene skal integreres i børnefællesskabet i dagtilbuddet).
 • Daginstitutionen planlægger i samarbejde med forvaltningen de målrettede forløb for børnene med henblik på, at styrke børnenes dansksproglige kompetencer og generelle læringsparathed og introducerer børnene til danske traditioner og normer.
 • Begge barnets forældre skal indgå i de målrettede forløb.
 • Dagtilbudslederen er ansvarlig for, at registrere og oplyse kommunen, hvis barnet bruger tilbuddet mere eller mindre end 25 timer.
 • Kommunalbestyrelsen uddelegerer beslutningskompetencen til direktør for Børn og Unge om at træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen, hvis forældre ikke overholder deres pligt.
 • Barnet kan udmeldes, hvis barnet flytter ud af det udsatte boligområde (Trekanten) eller optages i et alment dagtilbud. Disse retningslinjer gælder indtil, der ikke er flere børn i tilbuddet, hvis området ikke længere er på listen.
 • Såfremt barnet fraflytter det udsatte boligområde, skal der tilbydes en plads i den pågældende daginstitution på almindelige vilkår.
 • Forældrene kan også vælge selv at forestå indsatsen. Dette skal meddeles skriftligt til kommunen før indsatsen begynder.
 • Forvaltningen står for tilsyn med forældrenes egen indsats (første gang efter den første måned).
keyboard_arrow_up