Frikommuneforsøg i Holstebro Kommune

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Kommune har i perioden 1. januar 2017 – 31. december 2021 deltaget i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” sammen med Randers, Skive, Herning, Silkeborg, Favrskov og Aabenraa Kommuner.

Frikommunenetværkets overordnede målsætninger var:

  1. Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde
  2. Øget valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne
  3. Mere effektiv ressourceanvendelse

I netværket blev der afprøvet forskellige forsøg på det specialiserede socialområde og ældreområdet. Forsøgene skulle bidrage med ny viden og praktiske erfaringer, som kunne være med til at forenkle statslige regler og give nye løsninger. Disse skulle samlet understøtte borgerne og give en bedre og mere effektiv lokal styring.

Folketinget vedtog Lov om Frikommunenetværk, der gav Holstebro Kommune og de øvrige frikommuner lovhjemmel til afprøve specifikke forsøg. 

Folketinget har den 16. december 2021 vedtaget en lovændring, som betyder at forsøgsperioden for udvalgte forsøg forlænges til 31.december 2022 og for andre forsøg til 31.december 2023.

For mere information om de igangværende forsøg (Tilkøb af §83 og 85 samt Udvidet adgang til anvendelse af udslusningsboliger), se mere i frikommunevedtægter nedenfor.

Lov om Frikommunenetværk: Lov om frikommunenetværk

Frikommunevedtægt vedr. Teknologiforsøget

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 09. juni 2022 af Social og sundhed