2 årig konsulentstilling til Familieområdet i Børn og Unge

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Vi har brug for dine knivskarpe konsulentkompetencer, din analytiske tilgang og evne til at formidle og omsætte strategier, lovgivning og projekter til praksis indenfor Familieområdet.
Er du klar? Så se mere her.

Om jobbet

Vi tilbyder en nyoprettet 2-årig konsulentstilling på 32 timer ugentligt i vores fagligt dygtige Pædagogik og Læringsteam. Vores kommende kollega vil have fokus på Familieområdet og den lovgivning, der knytter sig til området.
Din primære opgave bliver at sikre ledelsesunderstøttelse og kvalitetsudvikling på det samlede Familieområde. Området skal dels bistås med faglige kompetencer, men også procesunderstøttende og projektleder kompetencer.

Dine opgaver

Dine opgaver har en bred spændvidde og vil blandt andet være:
 • Udarbejdelse af sagsfremstillinger på Familieområdet til BFU
 • Deltagelse på ledermøder på Familieområdet som ansvarlig for dagsordener, referater samt tovholder på aftaler og opfølgninger
 • Tovholderfunktion og projektlederfunktion på udviklingsopgaver på Familieområdet
 • At følge med i ny lovgivning og sørge for, at den bliver implementeret på området
 • Udarbejdelse og idriftsættelse af optimerede arbejdsgange og samarbejdsflader indenfor Familieområdet men også i snitflader til resten af Børn og Unge, voksenområdet m.m.
 • Udarbejde ledelsesinformation på området i samarbejde med kolleger i Sekretariatet
 • Arbejde med kvalitetsrapporter på Familieområdet
 • Understøtte metodeudvikling
Andre opgaver
 • I teamet Pædagogik og Læring arbejdes der ud fra en team-tænkning og en 0-18-års-tænkning. Det betyder, at du løbende kan blive involveret i andre typer opgaver af forvaltningsmæssig karakter, så teamet som helhed kommer i mål med opgaverne. Opgaverne kan have driftsmæssig og/eller udviklende karakter.

Vi drømmer om

Vi drømmer om, at vores nye kollega:
 • er kandidat enten med en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse eller med en socialfaglig bachelor kombineret med en kandidat. Kendskab til Familieområdet vil være en fordel i jobbet
 • har skarpe analytiske kompetencer og evner at omsætte data på værdiskabende vis til flere faggrupper
 • er en dygtig projektleder, der evner at gå metodisk til værks
 • er god til at skabe overblik over komplekse problemstillinger og har sans for at se sammenhænge på tværs af faglige og organisatoriske skel
 • er selvstændig i din opgaveløsning og er dygtig til at folde en opgave ud, sætte retning på processen og komme i mål
 • trives med såvel korte deadlines, en bred opgaveportefølje samt langsigtede strategiske og organisatoriske mål
 • er en god formidler

Vi tilbyder

Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du vil få mulighed for at sætte dine evner i spil som kommunal konsulent i samspil med dit team. Teamet består af fem konsulenter, der på forskellig vis bidrager til Sekretariatets opgaver med implementering af ny lovgivning, initiativer omkring arbejdet med Børn og Unge politikken, udvalgsbetjening, koordinerende opgaver i forbindelse med chefgruppens initiativer i ledergruppen, årsopgaver på skoleområdet, særlige indsatser på dagtilbudsområdet, analyser m.m.
Du vil opgavemæssigt have tæt samspil med Familie- og dagtilbudschefen samt ledergruppen på Familieområdet.
Du refererer til Sekretariatschefen ligesom de øvrige medarbejdere i Børn og Unge Sekretariatet.

Det praktiske

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2022 kl. 08.00. Første samtale finder sted den 13 juni 2022.

Tiltrædelsesdato den 1. august 2022 og løber frem til udgangen af juni 2024.

Løn efter gældende overenskomst. Stillingen er på 32 timer ugentligt med arbejdssted på Holstebro Rådhus.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef Lotte Lind på telefon 96 11 51 29.

Deadline for ansøgning

29. maj 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up