Administrativ medarbejder til Center for Psykiatri

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
I Center for Psykiatri søger vi pr. 1. august 2018 en administrativ medarbejder.
Stillingen er på 30 timer om ugen.

Center for Psykiatri er Holstebro Kommunes socialpsykiatriske tilbud til borgere over 15 år. Vi har 6 døgntilbud og 2 afdelinger som varetager bo-træning og dagtilbud, samt et værested. Centeret er i konstant udvikling, hvilket også har indflydelse på de administrative opgaver, som forandrer sig over tid. Det administrative team er på tre personer. Teamet løser og fordeler opgaver indbyrdes og er afhængige af at man hjælper hinanden.

Vi søger derfor en person, som kan indgå i løsning af forskellige rutineprægede administrative opgaver og samtidig har lyst til at indgå som aktiv medspiller i udviklingen af centeret.

Administrationen har en meget vigtig opgave i at understøtte lederteamet. Man samarbejder med de øvrige faggrupper i centeret, borgerne og den centrale administration i kommunen. Ofte er administrationen det første møde med centeret.

Du vil møde et uformelt og afvekslende arbejdsmiljø med højt til loftet og frihed under ansvar med fokus på at løse de opgaver, der er ”lige nu”. Det giver mulighed for selv at prioritere og planlægge din hverdag, og gensidig fleksibilitet er en naturlig del af hverdagen.

Dine faglige kompetencer
Vi forventer, at du kan leve op til flest mulige af disse faglige krav
 • En relevant kontoruddannelse
 • Erfaring med administrative opgaver og kontorrutiner – gerne fra arbejdet i en kommune
 • Generel flair for tal, it og digitale løsninger og digitale arbejdsgange
 • Erfaring med brug af systemer, f.eks. ØS Indsigt, SBSYS eller blot er lærenem i forhold til nye it-systemer.

Dine personlige kompetencer
Som person forventer vi, at du
 • Er serviceorienteret og har lyst til at samarbejde med andre i en travl hverdag
 • Trives med mange forskellige opgaver, hvor der nogle gange er en kort deadline
 • Er fleksibel og løsningsorienteret i din tilgang til opgaverne
 • Arbejder struktureret, målrettet og selvstændigt
 • Kan arbejde effektivt i et åbent kontormiljø med stor ”trafik”
 • Kan være en god samarbejdspartner for ledelsen og det øvrige personale
 • Analyserende
 • Kan koordinere og holde overblik i komplekse opgaver.

Uddrag af forventede opgaver og ansvarsområder
 • Udarbejdelse og vedligehold af hjemmeside
 • Referatskrivning
 • Design og layout på diverse materiale
 • Økonomi på døgntilbuddene, herunder opholdsbetaling
 • Servicering af ledelsen
 • Diverse ad hoc-opgaver.

Center for Psykiatri er ét af 4 centre, der organisatorisk hører under Socialafdelingen. De øvrige centre er Center for Socialt Indsats, Center for Handicap og Center for Uddannelse.

Der er et tæt samarbejde med de øvrige administrative medarbejder i Socialafdelingen.
Der vil være et overlap med den nuværende medarbejder i forhold til overdragelse af opgaver m.m..

Yderligere oplysninger
Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder Janne Jørgensen på telefon 51 24 09 02.

Ansøgningsfrist
Hvis det lyder som om det er dig vi har brug for, skal vi modtage din motiverede ansøgning, bilag samt CV senest søndag den 27. maj 2018 kl. 23.59.

Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 13. juni 2018.

Deadline for ansøgning

27. maj 2018 23:59


Ansøg stillingen her

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up