Aktivitetsmedarbejder på dagcenterområdet - Dagtilbud for Ældre

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Dagtilbud for Ældre i Holstebro Kommune søger en aktivitetsmedarbejder til et vikariat 25 timer pr uge så længe nuværende medarbejder er udlånt pga. sygdom. Tiltrædelse den 1. oktober eller snarest derefter. Ansættelsen sker med fast tilknytning til Det Mobile Aktivitetskorps.
Det forventede uddannelsesniveau til stillingen vil være svarende til uddannelse som social- og sundhedshjælper.

Dagcentrene er organiseret i Center for Plejecentre. Aktivitetsmedarbejderen referer til lederen for dagcenterområdet. Det Mobile Aktivitetskorps understøtter og varetager aktiviteter i Holstebro Kommunes dagcentre i samarbejde med Aktivitets- og Frivillighedskoordinatorerne og den frivillige indsats.

Dagcentertilbuddene henvender sig helt overvejende til pensionister med et højt egenomsorgs- og funktionsniveau. Tilbuddene er generelt af sundhedsfremmende og forebyggende karakter, hvor formålet er at understøtte den tidlige forebyggende indsats bl.a. gennem en involverende netværksindsats og tæt samarbejde med frivillige. Tilbuddene tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte lokalområdes kultur og foreningstraditioner, samt ud fra målgruppens ønsker og behov – og med Det Aktive Medborgerskab i højsædet.

Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer

 • Lyst og evne til tæt samarbejde med ældre og mange frivillige
 • lyst og evne til at arbejde selvstændigt
 • god til at motivere og igangsætte
 • kreativ i ord og handling
 • gode kommunikative evner, skriftligt såvel som mundtligt
 • god til at skabe kontakt på alle niveauer
 • kan skabe glæde og begejstring
 • erfaring med at agere i et sundhedsfremmende og forebyggende felt
 • Udprægede kreative talenter
 • Gyldigt kørekort

Vi tilbyder

 • en spændende og udfordrende stilling for den rigtige profil
 • et fagligt netværk
 • et formaliseret forum for udveksling og udvikling af ideer samt sparring
 • faglig og personlig udvikling
 • Arbejdstid på hverdage i tidsrummet mellem klokken 8-17

For yderligere oplysninger

om stillingen kontakt dagtilbudsleder Edith Kejlberg, telefon 96 11 48 71.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

Onsdag den 22. september.

Ansættelsessamtale kan forventes afholdt onsdag den 29. september.

Deadline for ansøgning

22. september 2021 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up