Barselsvikarer til Socialafdelingens Psykologteam

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Barselsvikarer for Psykologer til Socialafdelingens Psykologteam

Socialafdelingen i Holstebro søger 2 psykologer til det tværgående Psykologteam, der løser opgaver i en række forskellige afdelinger i Holstebro Kommune.

Der er tale om 2 barselsvikariater. Det ene vikariat er på 30 timer pr. uge og løber frem til 15. marts 2023, det andet er på 37 timer pr. uge og af 8 måneders varighed med mulighed for forlængelse.

Tiltrædelse 1. august 2022.

Du vil komme til at indgå i Socialafdelingens Psykologteam, der består af ca. 10 psykologer, hver med forskellige funktioner og specialer.

Ud over at bidrage til den beskrevne kerneopgave, varetager hver enkelt psykolog ad hoc-opgaver i hele Socialafdelingen samt løser psykologopgaver for eksterne samarbejdspartnere.

Psykologerne løser opgaver inden for forskellige ’spor’, hvorved der er gode muligheder for hver enkelt at specialisere sig efter baggrund og interesse. Opgaverne fordeles ved central visitation. Nogle opgaver er kontraktbaseret, andre løses på bestilling fra samarbejdspartnere, fx jobcenter og myndighedsafdelinger på børne- og voksenområdet.

Rusmiddelbehandling og -forebyggelse i Center for Rusmiddel og Forebyggelse

 • Ambulante samtaler og psykoedukation ift. stof og alkoholproblematikker
 • Varetagelse af dobbeltfokuseret behandling for borgere med rusmiddelproblemer og samtidig psykiatriske problemstillinger
 • Varetagelse af gruppeforløb – behandling og undervisning
 • Flerfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Råd og vejledning til borgere med risikoadfærd ift. rusmidler
 • Rådgivning og vejledning til pårørende til personer med rusmiddelproblemer
 • Forebyggende konsulentopgaver
 • Supervision af andre faggrupper med fokus på unge og rusmidler

Psykologisk udredningsarbejde

 • Psykologisk screening og mere omfattende testning
 • Rapportskrivning
 • Formidling af indhold i psykologiske udredninger til borgere og samarbejdspartnere

Neuropsykologiske opgaver i Center for Træning

 • Indgå i borgerforløb omkring komplekse neurologiske borgere i samarbejde med terapeuter i Center for Træning og eksterne samarbejdspartnere
 • Undervisning/supervision af frontpersonale
 • Udvikling af pårørendetilbud
 • Omsætning af teori til praksis ift. neuropsykologiske udredninger
 • Indgå i kommunes netværk for nøglepersoner på Hjerneskadeområdet og hjerneskadekoordinatorer

Terapeutisk arbejde/samtaleforløb

 • Terapeutiske samtaleforløb
 • Arbejdsmarkedsrettet coaching
 • Debriefing og krisesamtaler med professionelle, der har været udsat for voldsomme hændelser i arbejdssammenhæng

Rådgivning af unge i åbent rådgivningstilbud

 • Anonym rådgivning (5 samtaler) til unge 16 – 24 årige, som oplever psykisk mistrivsel
 • Anonyme rådgivningsforløb for unge med rusmiddelproblematikker

Konsulentopgaver i Socialafdelingens Centre

 • Supervision af professionelle
 • rådgivning til pårørende
 • Samtaleforløb med borgere
 • Konsulentarbejde og faglig sparring til samarbejdspartnere

Generelle færdigheder

 • Evne til at skabe relationer
 • Evne til at arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret
 • Engagement og drive
 • Fleksibel tilgang i opgaveløsningen
 • Gode formidlings og kommunikative evner
 • Evne til at forene empatisk indføling med professionel distance
 • Evne til at arbejde omhyggeligt ift. dokumentation og skriftlighed

Vi tilbyder

 • dygtige og engagerede kolleger
 • individuelt tilrettelagt plan for intern og ekstern supervision med henblik på autorisation/specialisering
 • målrettet feedback
 • kompetenceudvikling og vidensdeling
 • et godt og sikkert arbejdsmiljø
 • en arbejdsplads med målsætning om at dokumentere høj effekt og kvalitet i arbejdet

Nærmere oplysninger

Telefonisk henvendelse til Anne-Marie Steen Schrøder, leder af Socialafdelingens Psykologteam, på telefon 96 11 40 41 / mobil 21 34 82 41 eller mail anne-marie.steen.schroder@holstebro.dk

Tjenestekørsel i et vist omfang er nødvendigt, hvorfor kørekort og adgang til bil er et plus.

Løn og ansættelsesvilkår

i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Lokal Løn.

Ansøgningsfrist

30. maj 2022 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler

13. juni 2022.

Ansøgning

Kun ansøgninger sendt elektronisk via opslaget vil komme i betragtning

Deadline for ansøgning

30. maj 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up