Barselvikariat - Jobcoach/Socialrådgiver til Ungeenheden

Barselvikariat - Jobcoach/Socialrådgiver til Ungeenheden

Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked
 • Print
 • Forstør tekst
Vil du være med til at sikre unges progression mod uddannelse og arbejde?

Vi søger en uddannet socialrådgiver, som får energi af at arbejde i et miljø med udvikling og høj arbejdsintensitet, og som har evner for via samtaler og indsatser at fremme uddannelses- og jobperspektivet for uddannelses – og aktivitetsparate i aldersgruppen 18-30 år.

Ungeenheden er Jobcenter Holstebros afdeling for unge, der modtager uddannelseshjælp. Fysisk er vi placeret tæt på uddannelsesmiljøet og samarbejdspartnere på Døesvej i Holstebro.

Målet med vores indsats er, at de unge opnår tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet, fastholder det og samtidig bliver i stand til at mestre voksenlivet.

Vi vægter hyppig kontakt mellem jobcoach og borger, og vi tror på at den tætte opfølgning, sammen med relevante beskæftigelses- og uddannelsesrettede aktiviteter skaber de bedste resultater for de unge.

I ungeenheden er vi 17 engagerede og fagligt dygtige jobcoaches, jobkonsulenter og mentorer, som er organiseret i 3 teams: ”Jobcoaches”, ”Jobkonsulent” og ”Job og Uddannelsesguider”. Derudover består afdelingen af en deltids UU-vejleder, en facilitator og en afdelingsleder.

Eksempler på konkrete arbejdsopgaver:
 • Koordinere uddannelses - og beskæftigelsesindsatsen omkring den unge.
 • Understøtte overgange fra ung til voksen
 • Afholde lovpligtige såvel som behovsbestemte/coachende samtaler med borgere
 • Visitere til arbejdsmarkedsrettede tilbud i tæt kontakt med interne samarbejdspartnere
 • Samarbejde med Ungdommens uddannelsesvejledning og uddannelsesinstitutioner for at sikre bæredygtige løsninger
 • Samarbejde med andre faggrupper såvel internt som eksternt
 • Udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del
 • Mentoropgaver i forbindelse med uddannelsesstart

Vores ønsker til dig er:
 • At du er uddannet socialrådgiver
 • At du har erfaring med målgruppen
 • At du har fokus på den unges ressourcer og kompetencer og evner at aktivere disse og skabe engagement.
 • At du kan rammesætte, planlægge, igangsætte og gennemføre motiverende og udviklende samtaler og forløb, uden at miste fokus på målet
 • At du kan navigere i forskellige IT-systemer og har interesse for at bruge og opsøge nye digitale informationskilder (vi bruger fx Fasit)
 • At du trives med administrativt arbejde og skriftlig dokumentation
 • At du kan agere i, og har respekt for, den organisatoriske ramme og for arbejdet i en politisk ledet organisation
 • At du har lyst til at være med til at udvikle borgerinddragende indsatser, herunder samtale-praksis.

Vi tilbyder:
 • Et spændende, tværfagligt arbejdsmiljø, med fagligt engagement og fokus på kerneopgaven
 • Et spændende og udfordrende job i en ofte uforudsigelig hverdag
 • En åben, hjælpsom og humoristisk omgangsform med fokus på kollegial støtte og sparring
 • Tæt faglig sparring med nærmeste leder
 • Vi er en del af CUBB (Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser) og arbejder målrettet med at åbne samtalerummet og sammen skabe refleksiv praksis

Løn- og ansættelsesforhold
Du bliver ansat i Holstebro Kommune med tjeneste ved Ungeenheden, Campus Sct.
Jørgen, Døesvej 54b, 7500 Holstebro.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge, og aflønningen sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DS/HK.

Vil du vide mere?
Ved behov for yderligere oplysninger om stillingen kan henvendelse rettes til afdelingsleder Matilde Lundgaard tlf. 9611 3971 eller mobil 2219 5868.

Ansættelsesproces
Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via Holstebro Kommunes
hjemmeside senest søndag d. 18 juni 2023 kl. 8.00.

Der gennemføres ansættelsessamtaler onsdag d. 21. juni 2023.

Ansættelse 1.august 2023. Der er tale om en tidsbegrænset stilling, da det er et barselsvikariat.

Invitation til jobsamtale, sendes til den oplyste mailadresse, så vær opmærksom på dit spamfilter.

Deadline for ansøgning

18. juni 2023 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up