Centerleder til Holstebro Aktivitetscenter

Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked
 • Print
 • Forstør tekst
Holstebro Aktivitetscenter er en selvejende institution, som har til formål at skabe rammerne for, at borgerne kan dyrke oplysning, kulturelle interesser og kreative aktiviteter i et brugerdrevet fællesskab, hvor alle kan bidrage med deres ideer til gensidig glæde og nytte. Aktivitetscentret fungerer som ramme om kulturelle, folkelige og foreningsmæssige aktiviteter til glæde for borgere i kommunen. Hver uge deltager cirka 2500 personer i 70 forskellige brugerdrevne aktiviteter. Aktiviteterne henvender sig til alle, der har lyst til at bidrage i aktiviteter, folkeoplysning, dannelse, frivillighed og samfundsnytte.

Husets aktiviteter og tilbud kan inddeles i fire hovedlinjer
 • Kreative aktiviteter
 • Mad og livsstil
 • Folkeoplysning og dannelse
 • Frivillighed og samfundsnytte

Bestyrelsen har i 2022 igangsat en udvikling af Aktivitetscentrets drift og koncept, som den nye leder får mulighed for at sætte sit præg på og forventes at videreudvikle i fremtiden.

Profil

Som centerleder har du ansvaret for den daglige ledelse, drift og udvikling af Aktivitetscentret. Du refererer til en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Der er 5 fuldtidsansatte, 4 ansatte på særlige vilkår og en stor skare af frivillige holdledere og hjælpere, som driver husets aktiviteter.

Centerlederens uddannelsesmæssige baggrund kan være mangeartet. Stillingen kalder på en leder, der har erfaring med udvikling af kulturelle tilbud i partnerskaber og netværk. Lederens personlige egenskaber vægtes højt, herunder at lederen
 • Er entreprenant, innovativ og nysgerrig
 • Er omgængelig, imødekommende og udadvendt
 • Har næse for kulturelle trends og brænder for kulturlivet 
 • Har mod til at udfolde potentiale og udvikle Aktivitetscentret inden for formålet
 • Kendskab til lokalområdet og øvrige kulturtilbud er en fordel

Du evner at profilere huset udadtil i lokalområdet og føler dig godt tilpas både i de kulturelle miljøer og i lederrollen. Du skal være parat til at varetage mange forskelligartede opgaver og medvirke til at skabe en kultur præget af fællesskab og ansvar hos ansatte og frivillige.

Det er afgørende, at du brænder for medborgerskab og for at gøre en forskel for og med borgerne.

Spørgsmål til stillingen

kan rettes til formand for bestyrelsen Lise Østermark på mail lise.ostermark@holstebroaktivitetscenter.dk eller telefon 42 94 00 20.

Vilkår og ansættelse

Vi tilbyder en 37 timers stilling i et dynamisk hus med mange spændende brugere og aktiviteter og endnu flere muligheder.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Det daglige arbejdssted er Danmarksgade 13A, 7500 Holstebro i venlige og nyrenoverede rammer.

Tiltrædelse ønskes den 1. december 2022.

Ansøgningsfrist

16. oktober 2022.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt hhv. 25. og 28. oktober 2022.

 

Deadline for ansøgning

16. oktober 2022 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up