Demenskonsulent til Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Holstebro Kommune

Demenskonsulent til Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Holstebro Kommune

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Brænder du for at arbejde med demensområdet, så kan vi tilbyde en fast stilling 30 - 37 timer om ugen efter nærmere aftale fra 1. maj 2024.

Demensindsatsen er et højt prioriteret område i Sundhedsfremme og Forebyggelse. I et tværfagligt team varetager demenskonsulenterne en bred palette af opgaver i alle dele af forløbet for en borger med en demenssygdom eller demenslignende adfærd.

Demensindsatsen er organiseret med et team af demenskonsulenter og er organisatorisk forankret i Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Den direkte borgerkontakt og samarbejdet med borger, pårørende og netværk omkring borger, samarbejdsparter internt i kommunen og eksternt med læger, hospitaler mv., samt samarbejde med civilsamfund udgør vigtige elementer i indsatsen. Dagligdagen er desuden præget af høj grad af kommunikation og formidling, faglig sparring og vejledning individuelt og i grupper samt systematisk dokumentation af borgers forløb som en naturlig del af det daglige arbejde.

Du vil blive en del af et stærkt tværfagligt team i en dynamisk afdeling for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Vi tilbyder

 • en spændende og unik mulighed for at varetage en del af demensindsatsen i en kommunal kontekst tæt på borgers nærmiljø
 • mulighed for at være en del af et engageret team, der brænder for deres fagområde og hvor der er lagt vægt på faglighed, sparring, vidensdeling og et godt kollegaskab
 • at du bliver en del af et center hvor der er fokus på opgavevaretagelse på et højt fagligt niveau, sundhedsfremme og forebyggelse i et bredt sundhedsperspektiv, et godt arbejdsmiljø og tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • en 30-37 timers stilling, hvor du er selvtilrettelæggende med dine timer. Arbejdsopgaverne vil primært ligge i dagtimerne (mellem kl. 7-18)

Du har

 • undhedsfaglig uddannelse med autorisation
 • Viden og erfaring indenfor demensområdet og har en høj grad af faglig nysgerrighed på området
 • Relevant efteruddannelse indenfor demensområdet eller ambitioner om at tage denne
 • Relevant viden om og erfaring med det sundhedspædagogiske felt
 • Et imødekommende og positivt væsen med øje for muligheder
 • Gode kommunikative kompetencer i skrift og tale     
 • Gode samarbejdsevner på alle planer – herunder evne til at tilpasse egen rolle til den konkrete situation
 • Et stabilt fremmøde, kan arbejde selvstændigt og er fleksibel og kreativ i tanke og handling
 • Kørekort og evt. egen bil til rådighed

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte Kirsten Gad, demenskonsulent, på telefon 96 11 41 31 eller Winnie Munk, centerleder på telefon 9 611 48 01 eller mail winnie.munk@holstebro.dk .

Ansøgningsfrist

Onsdag den 13. marts 2024 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 21. marts 2024.

Deadline for ansøgning

13. marts 2024 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up