Direktør, Børn og Unge

Børn og Unge
  • Print
  • Forstør tekst
Udvikling i samarbejde – for resultater, faglighed og arbejdsglæde

Brænder du for børne- og ungeområdet og kan du identificere dig med og lede på Holstebro Kommunes værdier og ambitioner, kan dette være din næste toplederudfordring.

Stillingen tilbyder store muligheder for sammen med det nye udvalg, en ret ny chefgruppe og en direktion i forandring at lede og øve indflydelse på udviklingen af hele Holstebro Kommune i almindelighed og børne- og ungeområdet i særdeleshed.

Stillingen er kompleks, udfordrende og udviklende og defineres i disse 2 hovedperspektiver

For det første skal du lede og stå i spidsen for den fortsatte udvikling af et allerede velfungerende børne- og ungeområde. Strukturen på hhv. skole- og dagtilbudsområdet blev etableret for en del år siden og er efterhånden veletableret. I de senere år er der med succes arbejdet med at etablere en sikker drift og styring, som har skabt ro og overblik på områderne. Det tredje område – familieafsnittet – har været udfordret på det seneste, men er nu godt på vej. Karakteristisk for den stærke samarbejdskultur i det politiske system og mellem politikere og den administrative/faglige organisation er, at man er rykket sammen i bussen og i enighed har lagt planer for, at familieområdet styrkes og løftes.

Børn og Unge står således nu et godt og sikkert sted. Den centrale direktøropgave er på denne platform at skabe de resultater, Byrådet og udvalget ønsker ved at lede og udvikle de allerede gode og sunde samarbejdsrelationer i udvalget, mellem udvalget og forvaltningen, i chefgruppen og med medarbejderne i MED-organisationen. Udvikling i samarbejde!

For det andet – og samtidigt – er det forventningen, at du vil og kan bidrage til den tværgående og helhedsorienterede udvikling af hele Holstebro Kommune gennem arbejdet i direktionen. Samarbejdet er godt og der er ambitioner om, at direktionen – som det øverste strategiske ledelsesfællesskab – kan spille en endnu større rolle, når de store (kendte og for alle kommuner ret fælles) samfundsmæssige udfordringer skal håndteres på den lange bane.

Fundamentet er stærkt. Holstebro Kommune er en bundsolid organisation, et veldrevet maskineri med klare visioner om at sætte en kulturel dagsorden – lokalt, nationalt og internationalt. Kultur er drivkraften bag udvikling og vækst, den røde tråd i service og drift, og den fælles identitet, der profilerer Holstebro Kommune.

Ledelse og værdier spiller i høj grad sammen i Holstebro Kommune. Ledelsesværdierne og den konkrete ledelse anses som et redskab, der skal hjælpe til med at indfri de høje ambitioner, sikre den gode udvikling og skabe glade og tilfredse ansatte såvel som borgere. Personalepolitikken afspejler dette og fokuserer særligt ”glæde”, ”udvikling” og ”udsyn”.

Du har allerede erfaring med at lede i en tilsvarende kontekst, med stor kompleksitet, en kæmpestor organisation med ”tusinder af ansatte og hundredvis af millioner”, med en engageret politisk ledelse tæt på, dygtige faglige chefer, mange forventningsfulde og sine steder ret krævende borgere og brugere. Du må gerne have direktørerfaring eller bevist dig som en succesfuld chef med potentiale til mere.

Du er et menneske og en leder med passion for området, med ideer og holdninger som kan udfordre og inspirere os. Så kom frisk med dine tanker og ideer. Udvalget og Byrådet – og andre i omgivelserne - skal nok fortælle dig, når det er nok. Det er velkomment, at du kommer med noget selv, men det er vigtigere, at du også er nysgerrig og inviterende, og at du kan optage og drage nytte af alle perspektiver og input fra de mange aktører og interessenter i og omkring det store og komplekse børne- og ungeområde.

Yderligere information

Læs mere om Holstebro Kommune på www.holstebro.dk og om stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat.

Du er velkommen til at kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på telefon 40 73 49 50 for en nærmere drøftelse af stillingen og dine muligheder. Holstebro Kommune orienteres ikke om sådanne henvendelser uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere i fortrolighed rettes henvendelse til kommunaldirektør Lars Møller på telefon 21 20 17 96.

Ansøgning og CV uploades på www.mercuriurval.dk (Ref.nr. DK-09296) inden ansøgningsfristen den 11. august 2022, kl. 10.00.

SØG STILLINGEN HER
 

Deadline for ansøgning

11. august 2022 10:00Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up