Empatisk, handlekraftig og resultatorienteret afdelingsleder

Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked
  • Print
  • Forstør tekst

Jobcenter Holstebro søger empatisk, handlekraftig og resultatorienteret afdelingsleder til Fleksjob- og Ressourceforløbsteamet.


Har du det, der skal til for at medvirke til at skabe fremtidens menneskelige jobcenter, hvor virksomhedsservice er i verdensklasse? Er du en ledertype, der kan navigere i en politisk styret organisation? Kan du sætte retning og lede erfarne og fagligt dygtige medarbejdere? Trives du med at sikre drift og skabe resultater? Så er denne spændende og udviklende stilling måske lige noget for dig!

Vi er et moderne, fremsynet og ambitiøst Jobcenter, hvor rammevilkårene for at lykkes er til stede. Vi ligger pt. på en første plads i FH’s Jobcenter Indeks, og arbejder for at fastholde denne position.

Der skal være plads til alle, og job og uddannelse skal som udgangspunkt altid være første valg, men en langt tættere kobling til de sociale indsatser skal bane vejen for nytænkning af samarbejde og metoder, så flere ledige oplever at kunne bidrage og være med i fællesskabet.
Vi tror på, at alle ledige både kan og vil bidrage aktivt ind på arbejdsmarkedet, og vores fornemmeste opgave er derfor at sikre det rigtige match, så den ledige opnår en varig tilknytning og bliver hel- eller delvis selvforsørgende.

Ledelsesfunktionen indebærer personale- og faglig ledelse af jobcoaches og jobkonsulenter, og du bliver leder og sparringspartner for to teams med i alt ca. 20 fagligt dygtige medarbejdere, der arbejder med ledige, der er visiterede til fleksjob eller bevilliget et ressourceforløb.

I Fleksjobteamet bliver dit fokus – sammen med medarbejderne - at skabe nye jobmuligheder for den enkelte i et tæt samarbejde med virksomhederne. Her skal du og dit team have en tæt kontakt til virksomheder og arbejdsgivere.

I Ressourceforløbsteamet skal du stå i spidsen for en ’fremskudt helhedsorienteret og sammenhængende indsats’, hvor målet er hel- eller deltidsbeskæftigelse. Her vil stor erfaring og dygtighed i at skabe netværk være en fordel. Kendskab til lovgivninger og forvaltningen af myndighedsopgaven er væsentlig.

Du vil indgå i et lederteam, hvor du sammen med Jobcenterchefen og 5 afdelingsledere skal medvirke til, at Jobcenter Holstebro også i fremtiden opnår gode resultater og hører til blandt de bedste.

Du kan blive vores nye leder, hvis

du kan lede med hjerte og hjerne, er inddragende, ansvarsfuld, synlig og tydelig. Du skal kunne fastholde den stærke samarbejds- og arbejdsmiljøkultur og sikre fokus på effektiv drift, høj faglighed og god kvalitet. Du giver medarbejderne følgeskab og sikrer resultatskabelsen.

Dine kompetencer

  • Du har erfaring med drifts- og personaleledelse, og kan understøtte medarbejderne i at bruge de muligheder, som lovgivningen rummer
  • Du kender de store linjer inden for beskæftigelsesområdet og har erfaring med områderne (gerne ‘hands on’ og med socialfaglige metodiske kompetencer/viden)
  • Du kan tænke ud af boksen og udfordre rammerne, hvor det kan gøre en positiv forskel, så de ledige når målet om hel- eller delvis selvforsørgelse
  • Du har en medinddragende lederstil, der udvikler medarbejderne, så deres kompetencer kommer i spil
  • Du har flair for at indgå aktivt i tværfaglige samarbejdsrelationer
  • Du er resultat- og handlingsorienteret og indstillet på at blive målt både individuelt og som lederteam
  • Du er motiveret for og evner at praktisere ledelse med udgangspunkt i værdierne: glæde, udvikling og udsyn samt ledelsesgrundlaget i Erhverv- og Arbejdsmarked.

Løn- og ansættelsesforhold

Lederstillingen er en del af ledelsen i Jobcenter Holstebro med reference til Jobcenterchefen.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsesproces

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via Holstebro Kommunes hjemmeside senest den 19. april kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler

Første samtale finder sted den 26. april. Kandidater der går videre til anden samtale skal gennemføre en profiltest. Anden samtale og tilbagemelding på profiltest finder sted den 28. april.

Ansættelsesdato

Hurtigst muligt og senest 1. juni 2021.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Jobcenterchef Birgitte Frydensbjerg på telefon 20 25 06 22.

Deadline for ansøgning

19. april 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up