Engageret medarbejder til barselsvikariat Hyldgården hus 9

Engageret medarbejder til barselsvikariat Hyldgården hus 9

Social og Sundhed
  • Print
  • Forstør tekst
Hyldgården hus 9 søger pr. 1. september eller snarest herefter en barselsvikar. Stillingen er på 31 timer pr. uge, og der arbejdes ca. hver 3. weekend (5 weekender på 12 uger).

Der vil være mulighed for at byde ind på ekstra vagter, hvis man ønsker at supplere timerne op.

Du kan være uddannet indenfor det pædagogiske felt eller indenfor det sundhedsfaglige felt. Vigtigst er at du har forholdt dig til nedenstående skriv og kan se dig selv ind i de daglige opgaver.

Hyldgården Hus 9 er for borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i Center for Handicap. Borgerne er i alderen 18-30 år.

Flere af borgerne har tillægsdiagnoser som blandt andet infantil autisme, angelman-syndrom, cerebral parese og epilepsi.

Flere af borgerne er kørestolsbrugere og har brug for hjælp til alle opgaver igennem døgnet. Størstedelen af borgerne har ikke et talt sprog, og der anvendes derfor alternative kommunikationsformer.

Det vægtes meget højt, at du kan se dig selv i komplekse plejeopgaver, og at du kan bidrage fagligt til disse både indenfor det sundhedsfaglige og det pædagogiske. Vi er et levende hus med nogle dejlige unge mennesker, og de fortjener den største respekt i alle dagens gøremål, lige fra pleje til aktiviteter til afslapning.

Vi vægter aktivitetsdelen højt i dagtimerne, hvorfor du skal trives i aktiviteter ud af huset. Både individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter.

Kerneopgaven i Center for Handicap er: ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en Recovery-baseret tilgang.
Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat og består i dag blandt andet af pædagoger, ergoterapeuter og sundhedsfaglige medarbejdere.

Det er vigtigt, at du har kørekort og med rette oplæring er villig til at køre i husets 9-personers handicapbus. Det er desuden vigtigt, at du aktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø og bidrager til at have fokus på de gode historier og kan reflektere over egne handlinger, så der kan skabes udvikling til gavn for borgerne.

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn.

Du er velkommen til at kontakte funktionsleder Camilla Thorup Elkjær i tidsrummet 10.00-12.00 alle hverdage på telefon 23 81 01 95, hvis du har spørgsmål. Camilla holder ferie i ugerne 30, 31 og 32.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest onsdag den 21. august 2024 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 27. august 2024 om formiddagen.

Deadline for ansøgning

21. august 2024 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up