Ergo- eller fysioterapeut til Hyldgården Hus 1-3-5, Center for Handicap - Barselsvikariat

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Hyldgården søger ergoterapeut eller fysioterapeut til barselsvikariat på 30 timer med tiltrædelse pr. 1. oktober eller snarest.

Hyldgården er et botilbud for beboere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevner, målgruppen er karakteristisk ved et lavt kognitivt funktionsniveau. Der indgår personlig pleje. Borgerne skal støttes eller guides i forhold til diverse gøremål.

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery baseret tilgang.

Stillingen indebærer skiftende dag- og aftenvagter, samt dag- og aftenvagter hver 3. weekend.
Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat og består af pædagoger, ergoterapeuter og medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse.

Vi forventer, at du

 • har kendskab og erfaring med målgruppen
 • er ”rummelig” og har et positivt menneskesyn
 • tør bruge og udfordre din faglighed – samt videregive din viden med glæde
 • er personlig og faglig robust, og kan se dig selv ind i en opgave, som kræver konstant udvikling af faglighed og kompetencer
 • har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende i dit arbejde
 • ser handleplaner, dokumentation og evaluering som en naturlig del af dit arbejde
 • med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt flerfagligt arbejdsmiljø
 • kan bevare roen og overblikket samt handle i tilspidsede situationer
 • vægter samarbejdet med pårørende samt andre samarbejdspartnere
 • har kørekort

Vi tilbyder

 • en dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet
 • team, samarbejde og supervision
 • en høj grad af ansvar og medindflydelse
 • et hus med mange gode traditioner
 • en arbejdsplads, hvor der lægges vægt på personlig og faglig udvikling
 • skiftende arbejdstider og arbejde hver 3. weekend

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn

Du er velkommen til at kontakte funktionsleder Gitte Cramer på telefon 96 11 65 01 eller koordinator Rikke Rasmussen telefon 96 11 65 02, hvis du har spørgsmål.

Frist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 20. september 2021 kl. 8.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 23. september 2021.

Deadline for ansøgning

20. september 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up