Ergoterapeut, pædagog eller SOSA til stillinger ved Hyldgården, CFH

Social og Sundhed
  • Print
  • Forstør tekst
Ergoterapeut, pædagog eller SOSA søges til faste stillinger på 30-35 timer ved Hyldgården, Center for Handicap

Vi søger en en ergoterapeut, pædagog eller SOSA til faste stillinger på 30-35 timer ved Hyldgården Hus 1-3-5 eller hus 9-29.

Hyldgården er et botilbud bestående af flere afdelinger for borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har brug for din hjælp og støtte i forhold til personlig pleje og diverse sociale og praktiske gøremål med fokus på deres ressourcer.

Vi forventer, at du har et anerkendende menneskesyn og lyst til at rumme en meget bred borgergruppe samt er parat til at varetage plejeopgaver med stor respekt for den enkelte.

Hverdagen på Hyldgården er præget af mange gode traditioner, samtidig med at der er øje for udvikling og forandring. Vi har et godt samarbejde med pårørende og ”gamle” medarbejdere, der deltager i forskellige sociale aktiviteter.

Dine kommende kolleger, der består af pædagoger, ergoterapeuter og medarbejdere med en social- og sundhedsfaglig uddannelse, er alle rummelige med et positivt menneskesyn og bidrager med et godt humør til et åbent, ærligt og sundt flerfagligt arbejdsmiljø.

I teamsamarbejde får du mulighed for at bruge, udfordre og udvikle din faglighed og dine kompetencer. Via en anerkendende og Recovery-baseret tilgang får du mulighed for at samskabe et kvalificeret hverdagsliv for og med borgerne.

Medarbejdere på Hyldgården udtaler

På Hyldgården er der mulighed for medindflydelse på sine arbejdsopgaver og arbejdstider.
Der er et godt kollegialt samvær, hvor der er plads til faglige dialoger og sjove stunder.”
  • Maja, ansat i 10 år.

”Jeg er glad for mit arbejde på Hyldgården, da jeg kan komme på arbejde og møde både søde og rare kollegaer og borgere. Vi har en rigtig god personalegruppe, hvor vi kan grine sammen og have det rigtig godt med hinanden.

Der er desuden, en kultur for, at man kan sidde og vende faglige dilemmaer med sine kollegaer, hvilket jeg er utrolig glad for.”
  • Tobias, ansat i 5 år.

”Et dejligt sted med tværfagligt samarbejde.”
  • Marlene, ansat i 2 år.

”En arbejdsplads i konstant udvikling hvor vi hjælper borgerne med indflydelse i eget liv.”
  • Jonna, ansat i 22 år.

Arbejdstid

skiftende dag- og aftenvagter, samt dag- og aftenvagter hver 3. weekend.

Tiltrædelse pr. den 1. juli eller snarest.

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn.

Du er velkommen

til at kontakte funktionsleder Gitte Cramer telefon 96 11 65 01 eller Rikke Rasmussen telefon 96 11 65 02, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 24. maj kl. 8.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 30. maj.

Deadline for ansøgning

24. maj 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up