Få en god start som kontorelev med speciale i offentlig administration

Få en god start som kontorelev med speciale i offentlig administration

Elevpladser og Studiepraktikpladser
  • Print
  • Forstør tekst
Jeg er rigtig glad for at være elev ved Holstebro Kommune. Jeg har dygtige praktikvejledere, som støtter mig i at få mest muligt ud af min elevtid, og kompetente kolleger der aktivt bidrager til min læring og udvikling. Derudover har alle eleverne et rigtig godt fællesskab, selvom vi ikke sidder i de samme afdelinger. Alt dette og mere til gør Holstebro kommune til en fantastisk elevplads.”
(nuværende kontorelev Sanne Hylleberg Gravesen)

Vi gør os umage… for at lytte til vores kontorelevers ønsker og muligheder for deres uddannelse. Og så er vi meget bevidste om; at jo dygtigere kontorelever vi uddanner – jo dygtigere nye kolleger kan vi senere tilbyde fastansættelse ved Holstebro Kommune.
Faktisk får tre ud af vores fire kontorelever hvert år ansættelse i kommunen efter deres uddannelse, og de øvrige ansættes ved andre offentlige arbejdspladser eller læser videre.

Hvad møder du som kontorelev?

Du har stor indflydelse på din egen udvikling, både fagligt og menneskeligt. Du bliver en del af forskellige arbejdsfællesskaber og givende relationer med gode kolleger.

Derudover møder du
  • En aktiv og engageret elevgruppe, som selv arrangerer relevante netværksmøder med faglige nyheder og mødes for at videndele, spise frokost sammen, osv.
  • En lige så aktiv og engageret vejledergruppe, som følger dig i din uddannelse, og sammen med dig følger op på dine faglige læringsmål og udvikling.
  • Praktikperioder i to forskellige afdelinger, så du får mulighed for at opleve hvor, du trives - og bidrager bedst.
  • Èn af pladserne udbydes i Økonomi afdelingen og her vil du få mulighed, for at specialisere dig yderligere indenfor offentlig økonomi gennem begge praktikker

Hvem er du?

Vi lægger vægt på, at du er åben overfor at indgå i nye relationer og bidrage til nye opgaver, at du har en god menneskelig forståelse og er interesseret i at arbejde i en politisk styret organisation. Desuden forventer vi, at du er
  • Motiveret for at uddanne dig og evner at reflektere og fundere.
  • Klar til at tage ejerskab for din egen udvikling, arbejde tålmodigt til opgaven er løst og spørge om hjælp, når du har behov.
  • Interesseret i IT og digitale løsninger og generelt har et godt øje for mulig optimering af arbejdsgange
  • God til at kommunikere, både på skrift og i tale, og er interesseret i at skabe en så god dialog som muligt med borgere, kolleger og samarbejdspartnere.

Alt det praktiske

Adgangskrav til uddannelsen opfylder du med en EUX, HHX eller et HG bevis med adgang til kontor med specialer. STX/HTX/HF giver også adgang til uddannelsen med et 5 ugers grundforløb på erhvervsskolen. Er du i tvivl om dit uddannelsesbevis giver adgang, kan du kontakte din lokale erhvervsskole.

Du kan læse meget mere om at være kontorelev i Holstebro Kommune her på vores hjemmeside, hvor du også finder links ift. uddannelsen.

Du bliver ansat pr. den 1. september 2024 på gældende overenskomstsvilkår, ligesom vi indgår en uddannelsesaftale. Den teoretiske del af uddannelsen indebærer 12-14 ugers skoleforløb på Uddannelsescenter Holstebro

Har du spørgsmål

til uddannelsen er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig Stine Hebsgaard i HR-Udvikling på telefon 96 11 73 09 / mail: Stine.Hebsgaard@holstebro.dk.

Du har også mulighed for at stille kontorelev Sanne Hylleberg spørgsmål på mail Sanne.Hylleberg.Gravesen@holstebro.dk eller telefon 96 11 73 02, hvis du er interesseret i at høre mere om hverdagslivet som elev i Holstebro Kommune.

Sådan søger du

Søg stillingen online via linket i opslaget senest den 5. marts 2024.
Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 11.Vi vil gerne du vedlægger en videopræsentation på max 1 minut. Videoen skal indeholde en kort præsentation af dig, din motivation for uddannelsen og hvad der kendetegner dig. Upload videoen sammen med dit CV og dokumentation for afsluttet ungdomsuddannelse.
Hvis du afslutter din ungdomsuddannelse i sommeren 2024, skal det fremgå i din ansøgning.
 

Deadline for ansøgning

05. marts 2024 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up