Faggruppeleder til Videncentret i Børn og Unge

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Brænder du for at understøtte den tidlige og forebyggende indsats samt at udvikle den specialpædagogiske sparring på almenområdet samt lede 17 engagerede medarbejdere, der arbejder tværfagligt med at skabe betingelserne for at børn, udvikler sig positivt - så kig med her.

Jobbet 

Holstebro Kommune tilbyder et spændende, udviklende og meningsfuldt job, hvor du som faggruppeleder er i tæt kontakt med både medarbejdere og praksis og arbejder for, at alle børn trives og udvikler sig.

Videncentret i Børn og Unge er en enhed for tværgående indsatser for børn og unge i alderen 0-18 år, som i samarbejde med dagtilbud, skoler, familiesektion m.m. skal fremme børn og unges muligheder for at deltage i fællesskaber og opleve udvikling og trivsel.

Lederopgaven kræver både fokus internt i forhold til medarbejdernes tværfaglige samarbejde og opgavevaretagelse samtidig med et eksternt fokus på samarbejdet med resten af Børn og Unge.

Din opgave vil blandt andet være:
 • Daglig personale- og distriktsledelse for ca. 17 kvalificerede og passionerede medarbejdere fra alle faggrupper som består af talehørekonsulenter, inklusionsvejledere, ressourcepædagoger, ergoterapeut, psykologer og læsekonsulent.
 • Faglig ledelse af inklusionsvejlederne og ressourcepædagogerne.
 • Deltagelse i lederteamet sammen med leder og faggruppeleder for de øvrige medarbejdere i Videncentret.
 • Have fokus på et godt arbejdsmiljø og omsorg for medarbejderne.

Profil

Du bliver en del af en politisk ledet organisation med en stor kontaktflade, hvilket gør, at du skal sætte din organisatoriske forståelse, dit blik for helhedsorienterede løsninger og dit udviklingsperspektiv i spil på daglig basis.

Vi forventer, at du har kompetencer til at begå dig i forhold til personalemæssige og strategiske ledelsesopgaver.

Vi regner med, at du har stor indsigt i og erfaring med opgaverne som varetages i Videncentret, selvom du ikke behøver at være dybt specialiseret. Relevant uddannelsesmæssig baggrund fx. i form af kandidat eller masteruddannelse.

Vi søger efter en profil med følgende ledelsesmæssige og personlige kompetencer:
 • Åben og imødekommende
 • Relationel bevidsthed med afsæt i faglighed
 • Kommunikerende og ansvarsfuld
 • Inddragende og handlekraftig
 • Retningssættende og tydelig
 • Relevant ledelsesmæssig erfaring vil være en fordel

Hvem er vi

Videncentret er en afdeling under Børn- og Unge i Holstebro Kommune og beskæftiger cirka 50 medarbejdere. Lederteamet består ud over lederen af to faggruppeledere. Lederteamet samt medarbejderne har fordelt distrikterne mellem sig, således at de er tæt på de lokale ledere i skoler og dagtilbud.

Der har særligt siden etableringen i 2018 været arbejdet med udviklingen af Videncentret med det formål, at Videncentrets medarbejdere og ledere er tilstede og tilgængelige på dagtilbud og skoler, så der opleves kortere responstid og øget praksisnær vejledning og rådgivning til både fagprofessionelle og forældre.

Videncentrets opgave er ”at møde og understøtte praksis i at lykkes”.

Vi arbejder med at fremme inklusion primært via konsultative og kompetencefremmende metoder, hvor der tages udgangspunkt i et ressourcesyn på barnet under hensyntagen til de udfordringer barnet er i. Vi vægter højt at bidrage til opkvalificering af de voksne omkring barnet.

Holstebro Kommune

Holstebro Kommune har vedtaget en visionær Børne- og Ungepolitik, som kan ses på Holstebro Kommunes hjemmeside.
I øjeblikket er det politiske mål, at alle børn og unge skal opleve sig som en værdifuld del af et eller flere af de fællesskaber, som vi tilbyder.

Børn og Unge arbejder med udgangspunkt i et Fælles Pædagogisk Fundament, hvor der lægges vægt på den pædagogiske praksis, indeholder seks byggesten: bæredygtige relationer, klare rammer og forventninger, livsduelighed, professionel og organisatorisk læring, mono- og tværfagligt samarbejde samt databaserede beslutninger.

Stillingen

Som faggruppeleder referer du til øverste leder i Videncentret. Der er tiltrædelse efter aftale, forventeligt den 1. august 2022.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos leder i Videncentret Ditte Mazanti, telefon 22 12 64 33.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest tirsdag den 31. maj 2022 kl. 8.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsesproces

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af medarbejderrepræsentanter samt lederrepræsentanter.
 • 1. samtale: fredag den 3. juni 2022
 • 2. samtale: tirsdag den 14. juni 2022

Mellem første og anden samtalerunde skal de valgte kandidater afgive referencer og have udarbejdet person- og kompetenceprofil.

Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet børneattest.

Deadline for ansøgning

31. maj 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up