Faguddannede medarbejdere til Hyldgården hus 9 og 29

Faguddannede medarbejdere til Hyldgården hus 9 og 29

Social og Sundhed
  • Print
  • Forstør tekst

Hyldgården hus 9/29 mangler pga. opnormeringer stadig faguddannet medarbejdere


Vi har igennem den sidste periode været ved at opnormere i vores tilbud på Hyldgården hus 9 og 29, og vi er stadig ikke helt i mål. Vi har på Hyldgården 2 fantastiske huse med både fantastiske borgere og medarbejdere, så har du lyst til at komme med på holdet, så håber vi meget at få en ansøgning fra dig.
OBS: Kort ansøgningsfrist, da vi gerne vil have stillingerne besat fra 1. juni 2024.

Stillingerne ligger på ca. 32 timer +/- og du skal arbejde i blandede vagter og forvente at arbejde ca. hver 3. weekend (5 arbejdsweekender på 12 uger).

Hyldgården Hus 9/29 og Dagtilbud er for borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i Center for Handicap. Borgerne er i alderen 18-30 år.
Flere af borgerne har tillægsdiagnoser som blandt andet infantil autisme, angelman-syndrom, cerebral parese og epilepsi. Flere af borgerne er kørestolebrugere og har brug for hjælp til alle opgaver igennem døgnet. Du skal derfor kunne se dig selv i plejeopgaver, hvor respekten til den enkelte vægtes højt. Ligeledes har størstedelen af borgerne ikke et verbalt sprog, hvorfor der blandt andet bruges ”Tegn til tale”.

Vi søger faguddannet personale, gerne med erfaring indenfor det specialiserede voksenområde. Vi er et tilbud under udvikling, som kommer til at vægte personalets faglige udvikling højt, og derfor bliver hele medarbejdergruppen tilbudt efteruddannelse, blandt andet indenfor KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Praksis), neuropædagogik og Low Arousal. Derudover vil udvalgte medarbejdere få mulighed for at efteruddanne sig indenfor Sensorisk Profil og pædagogisk massage.

Vi kommer til at vægte aktivitetsdelen højt i dagtimerne, hvorfor du skal trives i aktiviteter ud af huset. Både individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter.

Kerneopgaven i Center for Handicap er: ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en Recovery-baseret tilgang.
Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat og består i dag blandt andet af pædagoger, ergoterapeuter og sundhedsfaglige medarbejdere.

Det er vigtigt, at du har kørekort og med rette oplæring er villig til at køre i husets 9 personers handicapbus. Det er desuden vigtigt at du aktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø og bidrager til at have fokus på de gode historier og kan reflektere over egne handlinger, så der kan skabes udvikling til gavn for borgerne.

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte funktionsleder Camilla Thorup Elkjær i tidsrummet 10.00-12.00 alle hverdage på telefon 23 81 01 95, hvis du har spørgsmål.

Frist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest mandag den 22. april 2024 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 24. april 2024.

 

Deadline for ansøgning

22. april 2024 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up