Faguddannet medarbejder til barselsvikariat Skredsande AB

Faguddannet medarbejder til barselsvikariat Skredsande AB

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Vi søger snarest muligt eller senest den 01. august 2024 en engageret og handlekraftig kollega med en pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund til botilbuddet Skredsande AB, Center for Handicap. Barselsvikariatet er på 31 timer pr. uge med blandende dag- og aftenvagter. Der arbejdes 5 weekender på 12 uger.

Skredsande AB er et tilbud for voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

Vi rummer et botilbud, et dagtilbud og socialpædagogisk støtte. Stillingen vil som udgangspunkt ligge i vores botilbud. Vi arbejder i teams, som er tværfaglig sammensat.

Borgeren har sammen med dennes socialrådgiver selv været med til at definere sine mål. Som medarbejder arbejdes der løbende med delmål/handling og opfølgning heraf i tæt samspil med borgeren.

Vi har borgere, som kan have en udadreagerende adfærd, hvorfor det er vigtigt, at du kan udstråle ro og bevare overblikket i selv pressede situationer. Det er vigtigt, at du kan rumme borgeren og de udfordringer, som en hjerneskade fører med sig.

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recoverybaseret tilgang, hvorfor vi altid har borgerens ressourcer i fokus, og hvor vi altid arbejder ud fra en anerkendende tilgang.

Det er et krav, at du har kørekort, og er villig til at køre i vores 9-personers handicapbus, selvfølgelig med rette oplæring/introduktion.

Vi tilbyder 

 • en dynamisk arbejdsplads, hvor mennesket og dets ressourcer altid er i fokus
 • en arbejdsplads, hvor vi vægter det tværfaglige samarbejde højt, og alle fagligheder anses for lige værdifulde for beboernes livskvalitet – vi arbejder selvstændigt, men løfter i flok!  
 • en afvekslende og alsidig arbejdsdag med gode muligheder for at præge opgaveløsningen
 • grundig introduktion, faglig sparring og supervision i teams
 • højt til loftet i en hverdag, hvor faglighed, kreativitet samt tryghed og humor går hånd i hånd
 • vi er nytænkende og forandring er en naturlig del af arbejdet
 • vi arbejder hele tiden med personlig og faglig udvikling
Vi vægter et godt personale/pårørende samarbejde.

Vi forventer, at du

 • har erfaring med hjerneskadeområdet, eller har en nysgerrighed for det neurologiske/neuropædagogiske område
 • har en tydelig personlighed, modenhed og er i stand til at sætte grænser
 • handler og agere med medbestemmelse og selvbestemmelse i et respektfuldt miljø
 • evner at skabe struktur og forudsigelighed, og kan sætte grænser i arbejdet
 • med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
 • er tillidsvækkende og trives med at indgå i relations arbejde, hvor beboernes individuelle livshistorier, interesser og behov er omdrejningspunktet for at skabe livskvalitet og stjernestunder
 • vil bidrage til at sikre et godt samarbejde med beboere, pårørende og øvrigt personale baseret på åbenhed, respekt og ligeværd
 • har erfaring med og er indstillet på at varetage plejeopgaver ud fra borgerens fysiske og kognitive funktionsniveau, da dette er en del af hverdagen på Skredsande

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn

Du er velkommen til at kontakte koordinator Jette Taulbjerg på telefon 96 11 46 12 eller funktionsleder Sanni Ørskov Yde på telefon 22 19 14 61, hverdage mellem kl. 9-11, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest fredag den 21. juni kl. 08.00

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 24. juni.

Deadline for ansøgning

21. juni 2024 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up