Fleksibel, faglig og fantastisk Sygeplejerske til Krohaven og Center Vest

Fleksibel, faglig og fantastisk Sygeplejerske til Krohaven og Center Vest

Social og Sundhed
  • Print
  • Forstør tekst
Vil du gerne gøre en forskel for vores beboere på to plejecentre, som er i en stor faglig udvikling?

Krohaven og Center Vest, som er beliggende i Holstebro kommune, søger fra 1. maj 2024 en rutineret sygeplejerske i et barselsvikariat.

Vikariatet er som udgangspunkt på 32 timer om ugen i dagvagter i hverdagene. Vi er dog ikke så afhængige af timetallet, men mere af fleksibiliteten af at ville være ansat på to plejecentre. Som sygeplejerske ansat på plejecenter er man ansat som selvtilrettelæggende.
Stillingen er delt ligeligt mellem de to plejecentre, og som udgangspunkt er man en uge hvert sted.

Stillingen er med reference til plejeboliglederen.

Krohaven og Center Vest ligger i det vestlige område af Holstebro Kommune. Krohaven er et plejecenter med 28 boliger, hvoraf de 2 af boligerne er MTO-pladser, 10 skærmede pladser og 16 almene plejeboliger. Center Vest har 21 boliger i alt, fordelt på 6 MTO-pladser, 8 ældreboliger samt 7 almene plejeboliger.

Vi tilbyder

  • To veldrevne plejecentre, hvor der er stort fokus på beboernes trivsel, og faglig udvikling i hverdagen
  • Mulighed for at præge opgaveløsningen i hverdagen
  • På hvert plejecenter er der ansat en fast sygeplejerske som du vil komme til at indgå i et tæt samarbejde med
  • Du vil få en stor grad af frihed under ansvar, dog altid med en velfungerende drift for øje

Vi søger dig som sygeplejerske med følgende kompetencer

I kraft af Krohavens Demenspladser kræves der erfaring for eller stor interesse indenfor demensområdet. Personcentreret omsorg er omdrejningspunktet for vores tilgang og pleje af alle vores beboere.

MTO pladserne kalder på tidlig opsporing af afvigelser i trivsel og somatiske symptomer, og at man kan handle fagligt derpå.

Du skal kunne se muligheder frem for begrænsninger i opgaveløsningen.

Stor vilje til at ville medvirke i en lang række tætte tværfaglige samarbejder, blandt andet med Myndighed, fys og ergo, sygehuse, Demenskoordinatorer, egen læge og så videre.

Vil bidrage til at bibeholde de gode arbejdsmiljøer der findes på vores 2 plejecentre.

Er kommunikativt stærk i både tale og på skrift.

Er stabil i fremmøde.

Gerne kendskab til Omsorgssystemet KMD-NEXUS og i øvrigt er åben over for brug af teknologi, som understøtter opgaveløsningen.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til plejeboligleder på Krohaven, Bettina Bendtsen på telefon 22 13 47 47 eller på mail bbirb@holstebro.dk.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal indsendes elektronisk senest 10.03.2024 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 11.

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.
Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.
I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

Deadline for ansøgning

10. marts 2024 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up