Funktionsleder til Center for Handicap, aktivitets- og døgntilbud

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Borgere, medarbejdere og ledere venter på dig

Center for Handicap i Holstebro Kommune søger en funktionsleder, som har lyst til at være med til at videreudvikle et allerede velfungerende center.

Konkret søger vi en funktionsleder til Center for Handicaps Aktivitetstilbud og døgntilbuddet Hus 9 og 29 – begge er en del af Hyldgården.

Der er en høj kompleksitet i opgaverne, og deraf følger et særligt behov for, at både ledere og medarbejdere er dygtige til at levere en indsats på et fagligt højt niveau.

Vi har en lærende kultur og er hele tiden nysgerrige på at forbedre den faglige indsats.

Kerneopgaven i Center for Handicap er: ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Vores kerneopgave bygger på en recoverybaseret tilgang.

Lidt om stedet

Aktivitetstilbuddet og Hus 9 og 29 er en del af Hyldgården.

Læs mere om Aktivitetstilbuddet: Her
Læs mere om Hus 9 og 29: Her

Der er ansat en funktionsleder til den øvrige del af Hyldgården.

Aktivitetstilbuddet og Hus 9 og 29 er til personer med middel/svære funktionsnedsættelser, både intellektuelt og fysisk, som er bosiddende i længerevarende tilbud.

Vi ønsker fokuserede tilbud ud fra et helhedsorienteret syn, hvor samskabelse med interne og eksterne samarbejdspartnere er vigtige parametre i indsatsen til borgerne.

Vi ønsker en funktionsleder, der kan skabe resultater i forhold til et borger- og pårørendeperspektiv, hvor selv- og medbestemmelse er i centrum.

Du vil som leder få ansvaret for ca. 70 medarbejdere, fastansatte og vikarer. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat.

Muligheder i jobbet – du vil få faglighed, fællesskab og forskellighed

Du bliver en del af et center med engagerede og fagligt kompetente medarbejdere og ledere.

Du kommer til at indgå i et spændende og dynamisk arbejde i centrets lederteam, hvor tillid og tryghed vægtes højt, og hvor der er plads til forskelligheder. I vores lederteam stiler vi mod et godt samarbejdsmiljø. Vores faglige barre er høj – ligesom vores grin og humør. I Center for Handicap er der højt til loftet, ligesom i resten af Socialafdelingen.

Som funktionsleder hos os vil du indgå i Socialafdelingens ledergruppe som helhed, hvor du bl.a. vil blive en del af en udviklingsproces med et revideret ledelsesgrundlag.

Du vil komme til at stå i spidsen for en større forandring af de fysiske rammer for både Aktivitetstilbuddet og Hus 9 og 29.

Der er mulighed for at deltage i lederuddannelse.

Vores forventninger til dig

 • Fagligt kendskab/erfaring med målgruppen – gerne sundhedsfaglig baggrund
 • Gerne ledelseserfaring
 • Har evne og lyst til personaleledelse
 • Helhedsforståelse med øje for tværgående løsninger
 • Du kan” tænke ud af boksen”
 • God til at ”oversætte” og skabe følgeskab
 • Kommunikativ dygtig – god formidler
 • Lede både op- og nedad i en politisk styret organisation
 • Tal- og økonomiforståelse

Så alt i alt mange forventninger – men det vigtigste er, at du har den rette indstilling og kan se dig selv indgå i vores lederteam.

Praktisk information

Som funktionsleder refererer du direkte til centerleder Inge Nørgaard. I lederteamet samarbejdes desuden med seks andre funktionsledere.

Centret har en fælles administration med de øvrige centre i Socialafdelingen.

Du er velkommen til at kontakte centerleder Inge Nørgaard, telefon 24 66 20 76, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Frist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest fredag den 12. august 2022 kl. 8.00.

Første samtalerunde afholdes onsdag den 17. august 2022.
Anden samtalerunde afholdes onsdag den 24. august 2022.

HR gennemfører personprofiler i den mellemliggende uge.

Tiltrædelse

Snarest muligt. Dog senest d. 1.oktober 2022.

Løn- og ansættelsesforhold ifølge gældende overenskomst og principperne i Ny løn.

 

Deadline for ansøgning

12. august 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up