Fysioterapeut til NOVA

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Holstebro kommunes dagtilbud for børn med handicap
 • Børneperspektivet er i fokus
 • Børnene oplever træning som leg
 • Vi arbejder tværfagligt
 • Vi handler på baggrund af faglige argumenter


I Nova arbejder vi ud fra et ressourceorienteret børnesyn, og møder det enkelte barn med udgangspunkt i barnets udvikling, trivsel og overskud på dagen. Dette kræver omstillingsparathed, kreativitet samt specialpædagogisk tilgang i mødet med barnet.
Høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen er vigtig, og vi vægter det tværfaglige samarbejde højt - både internt og eksternt.

Børnehuset Nova er en del af Daginstitutionen Filosoffen. Nova arbejder ud fra servicelovens §32. Vi modtager børn med vidtgående fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Nova er normeret til 18 børn i alderen 0-6 år. Personalet er sammensat af pædagoger, 1 ergoterapeut samt 2 fysioterapeuter.

Vi forventer

 • Kendskab til eller interesse i at arbejde med børn med handicap
 • Kan møde barnet ud fra en specialpædagogisk tilgang
 • Har viden om pædiatri herunder børn med Cerebral parese, autisme spektrum forstyrrelser, udfordringer omkring sanseintegration, rehabilitering samt hjælpemidler
 • Kan tænke kreativt, så træning opleves som leg for barnet
 • Er uddannet klinisk vejleder, eller har interesse i at tage uddannelsen, da vi er uddannelsessted
 • Har erfaring med eller interesse i Halliwick metoden i forhold til bassintræning
 • Har kendskab til PEDI, sensorisk profil eller andre relevante testredskaber
 • Er stærk og faglig funderet i formidling både skriftligt og mundtligt
 • Er visionær og initiativrig og har lyst til fortsat at holde sig opdatereret på nyeste viden samt at dygtiggøre sig indenfor området

Stærke relationskompetencer er en forudsætning for at lykkes.

Børnehuset Nova søger pr. 1. oktober 2022, evt. før, en fysioterapeut 30 timer ugentligt, som kan varetage en klinisk vejlederfunktion ud over den daglige fysioterapi.

Frist

Har du en stærk faglig og personlig profil, der matcher vores, modtager vi gerne din ansøgning senest den 22. august 2022 kl. 8.00.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler afholdes den 25. august 2022.

For yderligere oplysninger

kan du kontakte – viceleder Iben Andersen, telefon 20 60 95 28.
 

Deadline for ansøgning

22. august 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up