Genopslag: Social- og sundhedsassistent til Plejecenter Bakkebo

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Social- og sundhedsassistent / social- og sundhedshjælper til Pensionistcenter Bakkebo i Vinderup.

Pensionistcenter Bakkebo søger en SSA/ SSH fra den 1. maj 2021 eller snarest, 30 timer ugentligt, i fortrinsvis dagvagt og med vagt hver 2. weekend.

Bakkebo har 42 plejeboliger og 5 midlertidige opholdspladser, hvor beboerne er glade for at være, et engageret personale med fokus på høj faglighed og et godt arbejdsmiljø.

Vi kan tilbyde

 • en spændende arbejdsplads, hvor du har mulighed for at arbejde med- og udvikle dine faglige kompetencer i forhold til eksempelvis, det gode hverdagsliv, rehabilitering, forebyggelse, udførelse af sygepleje og pleje i både langvarige og hurtige borgeforløb
 • et tæt samarbejde med beboerne og deres pårørende
 • et tæt tværfagligt og fagligt udviklende samarbejde
 • et forpligtende fælles samarbejde om et godt arbejdsmiljø
 • kompetenceudvikling, faglig sparing og undervisning, blandt andet i tæt samarbejde med plejehjemmets sygeplejersker og fast tilknyttede plejehjemslæge
 • et god introduktion og oplæringsforløb tilpasset dine forudsætninger.

For nuværende har vi særlig fokus på

 • udvikling af plejen og vores kompetencer i forhold til demente beboere. Herunder indførelse af borgerkonferencer, hvor der arbejdes med inddragelse af beboernes livshistorie og behov gennem fælles mål og koordineret tilgange og faglige indsatser
 • forebyggelse af underernæring og faldforebyggelse
 • faglige indsatser i forhold til KOL pleje- og behandling.

Vi søger en medarbejder, der

 • både kan arbejde selvstændigt og fagligt ansvarligt og som samtidig værdsætter og medvirker til et tæt tværfagligt samarbejde
 • formår at se muligheder og evner at omstille sig hurtigt de aktuelle opgaveløsning. Både i forhold til beboerforløb og organisering af opgaveløsningen
 • har overblik over sine opgaver - også i akutte situationer
 • kender sit kompetenceområde og arbejder kontinuerligt med at udvikle sine faglige kompetencer
 • bidrager konstruktivt til et åbent og konstruktivt samarbejde og medvirker til et godt arbejdsmiljø
 • har et stabilt fremmøde, da vi har brug for dig og din indsats
 • er åben over for inddragelse og brug af teknologi, som understøtter og bidrager til opgaveløsningen
 • kan medvirke til at værdierne, glæde, udsyn og udvikling, kan ses i vores fælles hverdag og opgaveløsning.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen gives gerne ved henvendelse til plejeboligleder Helle Lykke Nielsen mobil 51 56 72 48 eller mail: helle.lykke.nielsen@holstebro.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er mandag den 26. april 21 kl. 08.00.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende i takt med indkomne ansøgninger.

Deadline for ansøgning

26. april 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up